This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Arici cu lipici și teama de medici

data publicării

2014-2015

Grup țintă

studenți

Domeniu

Medical și servicii din zona de pregătire medicală medie

Scenariu de învățare

Învățare independentă
Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

A2

tip de material

activitate/sarcină de lucru
Ghid (curs/volum online)
Video

caracteristici lingvistice

vocabular
Pragmatică

abilități

comprehensiune aurală
exprimare orală

descriere

Proiectul EVRO cuprinde materiale audio-video puse la dispoziția studenților și a profesorilor, un proiect implementat de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada 2014-2015. Fiecare material constă dintr-un video (un dialog între diferite personaje)și un set de fișe de lucru. În acest caz particular sunt 2 fișe care conțin activități de vocabular (completarea spațiilor libere), de testare a comprehensiunii aurale (completarea spațiilor libere, identificarea de răspunsuri de tipul adevărat/fals), sugestii de activități de vorbire și chiar de scriere adecvat nivelului propus (A2), dar și sarcini legate de chestiuni de gramatică (pronume).

Studiu de caz

Resursa este destinată studenților din domeniul medical, bogată în exerciții, dar săracă în explicații gramaticale, pe care, se presupune, le realizează cadrul didactic la curs. Este destinată studenților care stăpânesc nivelul A2 și este utilă și accesibilă acestora. Studenții pot utiliza resursa în mod independent, ca fișă de exerciții suplimentare. Este interesant realizată, cu imagini care dau impresia de exerciții-joc și, astfel, mai ușor rezolvabilă. Formatul digital facilitează accesul studenților oriunde s-ar afla, iar combinația text-imagine suplinește unele explicații suplimentare ale lectorului.

Ghid de utilizare

Studenții sunt îndrumați cătr următoarele activități:

1. identificarea contextului de comunicare și determinarea temei de discuție, împreună cu studenții;
1. identificarea personajelor care interacționează în videoclip;
2. discutarea relației dintre cele două personaje;
3. identificarea a trei caracteristici pentru fiecare dintre personajele în discuție;
4. listarea problemelor de sănătate la care face referire personajul;
Definirea fiecăreia dintre ele: „febră”, „frisoane”, „nas înfundat”, „durere în gât”, „tuse”.
5. listarea unui set de remedii naturiste, pentru fiecare simptom descris:
durere în gât -
durere de cap –
febră și frisoane –
tuse –
nas înfundat –
6. propunerea unui doctor specialist care ar putea să trateze afecțiunile descries. Care ar trebui să fie specializarea doctorului în cauză?
7. Ce tratament credeți că ar da, în această situație, un doctor specialist?

Rezultatele obținute:
- familiarizarea studenților cu afecțiunile minore și cu vocabularul specific „răcelii” sau „gripei”;
- lucrul cu vocabularul specific, în situații concrete;
- aplicarea cunoștințelor generale despre afecțiunile minore și tratamentul naturist al acestora – în acest context, familiarizarea cu numele plantelor medicinale;
- sceneta stârnește amuzament și studenții sunt provocați să descopere sensul dialogului.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

5

Valoare adăugată

5

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

5

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

5

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

5

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

5

Adaptabilitate

5

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Oferind access gratuit, acest proiect (EVRO) pune la dispoziția tuturor celor interesați de limba română ca limbă străină filme didactice interesante care au fost concepute pentru fiecare nivel de competență, fiind însoțite și de fișe de lucru. Totuși, fiecare dintre aceste filme poate fi utilizat și în cadrul unor activități adresate altor niveluri de limbă. Videoclipurile realizate sunt interactive, fiind, în marea majoritate, dialoguri pe diferite teme de discuție, în context diferite. Fișele concepute (color) sunt, de asemenea, aplicate acestor videoclipuri și conțin diferite activități. Unele dintre ele includ și explicații gramaticale însoțite de exerciții practice.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit