This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

BIOMAP

data publicării

-

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Medical și servicii din zona de pregătire medicală medie

Scenariu de învățare

Învățare independentă
Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B1
B2
C1
C2

tip de material

animație
activitate/sarcină de lucru
resurse de referință - dicționare, ghiduri gramaticale, ghiduri de expresii frazeologice
simulare

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

gândire critică
citire comprehensiune
Mediere

descriere

Biomap este o platformă care permite studenților români, dar și internaționali să descopere și să înțeleagă corpul uman în dinamica sa. Grație imaginilor 3D din anatomie, fiziologie și patologie, studenții pot învăța medicina și implicit limbajul medical într-un mod foarte inteligent.Tehnologia interactivă pe care o folosește această platformă scurtează foarte mult curba de învățare a limbajului medical.

Studiu de caz

Resursa ca atare poate fi utilizată pentru predarea vocabularului specializat, dar nu este asociată cu niciun element de gramatică/structură, ceea ce limitează posibilele ei utilizări. Poate fi folosită doar de studenții cu vocabular specializat deja bine dezvoltat și cel puțin cunoștințe de bază despre gramatică, astfel încât nivelul B1 indicat în fișier poate fi prea optimist. Ar necesita activități pregătitoare destul de intense pentru lector, iar studenții nu o pot folosi independent. Un avantaj este formatul digital, care permite diferite niveluri de interacțiune a cursantului cu materialul, precum și prezența elementului vizual, ceea ce creează asocieri mai bune între concepte și vocabularul specializat și susțin memorarea formei românești. O formă de element audio adițional ar crește valoarea resursei.

Ghid de utilizare

Înțelegerea lecturii, vocabular specializat, nivel B1
1. Profesorul anunță titlul - Inima -și, printr-un brainstorming, obține definiții de bază ale acestui organ din corpul uman și alți termeni legați de subiect precum artera aortă, ventricul, sistolă, diastolă etc.
2. Introducere a termenilor care constituie anatomia inimii;
3. Oferirea studenților o hartă în alb a anatomiei inimii, în care ei să încerce să localizeze fiecare element constituent.Confruntarea rezultatelor cu o hartă interactivă, standard, extrasă de pe platforma utilizată.
4. Prezentarea unor paragrafe din care să reiasă axa sinonimică a termenului de inimă (cord), axa lexicală a acestuia, dar și expresiile idiomatice care conțin termenul de inimă.
Rezultatele obținute
- îmbunătățirea vocabularului specializat în contexte autentice
Riscurile care trebuie luate în considerare în timpul utilizării resursei
- utilizatorii au nevoie de anumite instrucțiuni pentru a utiliza interfața la o viteză acceptabilă

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

5

Valoare adăugată

5

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

5

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

5

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

5

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

3

Adaptabilitate

1

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Platforma oferă o sursă interactivă de descoperire a limbajului medical. Ea poate fi utilizată fie ca o sursă principală, fie ca o sursă complementară în predarea limbajului medical. Corpusul de imagini și explicații poate fi folosit de către viitorii mediciniști pentru a-și fixa noțiuni de anatomie, de fiziologie și de patologie, dar și de profesor pentru a preda limbajul medical. Tehnic, este o platformă ușor de realizat, gratuită în varianta demo, cu plată, în varianta complexă. Profesorii pot extrage de aici corpusuri pentru crearea diferitelor exerciții, pentru a verifica un vocabular specializat.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit