This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

România în ultimii 10 ani (cu bune și rele)

data publicării

-

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Relații internaționale

Scenariu de învățare

Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B1
B2
C1

tip de material

Video

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

comprehensiune aurală
exprimare orală
gândire critică

descriere

Videoclipul oferă o prezentare atractivă prin imagini și schițe a evoluției României după integrarea în Uniunea Europeană. Oferă de asemenea o mostră de utilizare a limbii române autentice contemporane și poate fi folosit (în clasă sau în mod autonom). Videoclipul poate fi folosit în special de către studenții în domeniul Științe sociale - Relații internaționale.

Studiu de caz

Titlul resursei: România în ultimii 10 ani (cu bune și rele)
Comentariul: Resursa de față a fost testată într-o grupă de studenți internaționali, nivelul A2-B1. În urma testării resursei, am ajuns la următoarele concluzii:
1. Nu recomandăm utilizarea resursei în grupe internaționale mixte, clipul video conținând subiecte sensibile și tabuizate în anumite societăți.
2. Nu recomandăm utilizarea resursei în context universitar, având în vedere unele imagini sau expresii prezentate în clipul respectiv, precum și din cauza lipsei semnelor diacritice.
3. Nu recomandăm utilizarea resursei pentru cursanții cu nivelul B1 din cauza dificultății sporite a materialului (viteza vorbirii, expresiile colocviale utilizate de către autorul video-ului etc.).
4. În cazul utilizării resursei, aceasta necesită crearea unei fișe de lucru elaborate de către profesor. Arina Chirilă, asist. univ. asociat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Ghid de utilizare

Înțelegerea unui text oral, vocabular specializat, nivel B2 C1
1. Activitate de încălzire: brainstorming. Ce este UE? Ce țări sunt în UE? Țara voastră de origine face parte din UE?
2. Vizionarea videoclipului
3. Discuții în urma vizionării
a. Fenomenul migrației înainte și după integrarea în UE
b. Creșterea speranței de viață
c. Creșterea vârstei primei căsătorii
d. Importul de produse
e. Creșterea veniturilor
f. Creșterea numărului de turiști
4. Studenții sunt invitați să identifice termenii specializați din înregistrare.
5. Sunt clarificați/ explicați termenii necunoscuți.
6. Au loc grupuri de discuții despre subpunctele de mai sus a-f, cu utilizarea termenilor specializați.
Rezultatele obținute:
- îmbunătățirea vocabularului specializat în contexte autentice.
Riscurile care trebuie luate în considerare în timpul utilizării resursei :
- unii termeni pot aparține (sub)domeniilor necunoscute studenților sau limbajului general.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

5

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

2

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

3

Adaptabilitate

3

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Videoclipul oferă o prezentare atractivă prin imagini și schițe a evoluției României după integrarea în Uniunea Europeană. Oferă de asemenea o mostră de utilizare a limbii române autentice contemporane și poate fi folosit (în clasă sau în mod autonom). Videoclipul poate fi folosit în special de către studenții în domeniul Științe sociale - Relații internaționale.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit