This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Akademinių frazių sąvadas

Publikacijos data

2018-2020

Tikslinė grupė

Studentai

Sritis

Finansai
Verslas ir komunikacija
Inžinerija
Žurnalistika ir multimedijos

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis

Tikslinė kalba

lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

lietuvių

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

C1
C2

Priemonės tipas

Informaciniai šaltiniai (internetiniai žodynai / gramatikos / posakių knygelės)

Kalbos aspektai

Žodynas
Gramatika
Pragmatics

Gebėjimai

Rašymas

Aprašas

Šiame šaltinyje yra akademinių frazių žodynas, jis visų pirma skirtas studentams, pirmiesiems moksliniams darbams rašantiems lietuvių kalba kaip gimtąja (arba antrąja) kalba. Sąvadas ((interaktyvus frazių bankas) susideda iš nustatytų frazių (stabilių junginių arba šiek tiek ilgesnių frazių), dažniausiai naudojamų mokslo darbuose ir apskritai akademiniame kontekste. Frazės naudojamos rašytinio teksto struktūrai pristatyti (pagrindinės teksto dalys popierius), išreikšti autoriaus poziciją ir išryškinti svarbiausius aspektus bei idėjas.

Atvejo analizė

Rekomenduoju šį šaltinį kaip informacinę medžiagą, kai studentai rengia kursinius ir baigiamuosius darbus. Žodyno suskirstymas į tipines mokslinio darbo dalis (įvadas, teorinė apžvalga, praktiniai tyrimai ir kt.) Padeda sutelkti dėmesį į atitinkamų frazių, skirtų tyrimo tikslams ir uždaviniams išdėstyti, klausimų ir hipotezių, išvadų ir nuorodų, pateikimą. Studentai mano, kad tai naudinga ne tik tobulinant savo kalbos įgūdžius (akademinį rašymą), bet ir organizuojant bei adekvačiai pristatant savo tyrimų turinį.

Gairės

Šis šaltinis rekomenduojamas studentams, kurie pradeda rengti savo kursus ar baigiamuosius darbus, taip pat atlieka kitas užduotis (akademinius straipsnius, tyrimų pažangos ataskaitas ir tt). Naršymą sudaro penkios dalys: įvadas, teorinė apžvalga, tyrimai, išvados ir funkcinės kalbos frazės (panašumų ir skirtumų pateikimas, priežasties ir pasekmės ryšių išreiškimas, kito argumento įvedimas, pavyzdžių pateikimas, perfrazavimas ir kt.). Šaltinio paieškos įrankis yra labai efektyvus ir atitinka vartotojų poreikius.
Sąvadas yra naudinga priemonė, padedanti įvairių studijų pakopų ir studijų programų studentams, rašant lietuvių kalba.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

5

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

5

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

5

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

4

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

4

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

2

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

5

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
Ištekliai yra labai naudingi, ypač techninių profesijų studentams, kuriems sunku tinkamai išreikšti savo idėjas akademiniame kontekste.
Nuoroda:
Visit