This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

The Lithuanian Language Resources Information System / Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema

Data publikacji

2015

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Accounting
Sztuka i muzyka
Bioscience
Biznes i komunikacja
Engineering
International Relations
Dziennikarstwo i multimedia
Law
Medicine & Nursing
Sustainability
Turystyka

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

English
German
Latvian
Lithuanian
Polski

Język wykładowy

Lithuanian

Poziom ESOKJ

C2

Rodzaj materiału

Materiały źródłowe (słowniki online/ przewodniki gramatyczne/ rozmówki)

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka

Umiejętności

Mówienie
Critical Thinking
Writing
Czytanie

Opis

The information system of the Lithuanian languages resources contains six monolingual dictionaries, 10 multilingual dictionaries, electronic files, 3 databases, an archive of Lithuanian dialects; also there are educational games. Thus, Lithuanian language users can find abundant varied Lithuanian in one place. The system is a user-friendly time-saving device. At the moment , there is work going on renewing the interrelated portal e.kalba ( https://ekalba.lt/)

Studium przypadku

1) Students of English philology who specialize in translation work a lot and regularly with the dictionaries provided on the Lithuanian Language Resources Information System page (the ‘Dictionary of the Current Lithuanian Language’, English-Lithuanian, Lithuanian-English, phraseology, synonymy dictionaries and others). I teach a course on text editing and during my classes and also in working independently my students use the System to search for the meanings of words n various dictionaries, they try to select the most suitable English and Lithuanian equivalents Lithuanian for composing or editing texts.
2) In my course on "Academic Communication I use the Information system with students of various study programs. Students use the Dictionary of the Current Lithuanian Language to analyze word meanings and the way they are used; they compare various forms and usages in terms of their correctness and appropriateness.

Wytyczne

Encourage students to use a variety of sources to achieve precision and clarity in text editing

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

4

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

3

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

3

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

2

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

5

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

5

Uwagi:
The information material of the sources provided on the Lithuanian language resources information system page (eg bilingual dictionaries) can be used not only by Lithuanian speakers, but also by Latvian, German, English, Polish, Latin and Old Greek learners, the sources are useful for students, researchers and translators. Sources are readily available. They are not very innovative, nor are they essentially designed to test students' progress. On the completion of the e-kalba project, the interrelated platforms will provide more facilities for teachers and learners.
Website of the Teaching Source:
Visit