This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema. E.Kalba

Publikacijos data

2015

Tikslinė grupė

Dėstytojai
Studentai

Sritis

Finansai
Menai ir muzika
Gyvybės mokslai
Verslas ir komunikacija
Inžinerija
Tarptautiniai santykiai
Žurnalistika ir multimedijos
Teisė
Medicina ir slauga
Tvarumas
Turizmas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis
Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

anglų
latvių
lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

lietuvių

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

C2

Priemonės tipas

Informaciniai šaltiniai (internetiniai žodynai / gramatikos / posakių knygelės)

Kalbos aspektai

Žodynas
Gramatika

Gebėjimai

Kalbėjimas
Kritinis mąstymas
Rašymas
Skaitymas

Aprašas

Lietuvių kalbų išteklių informacinėje sistemoje yra šeši vienakalbiai žodynai, 10 daugiakalbių žodynų, elektroninės bylos, 3 duomenų bazės, lietuvių tarmių archyvas; taip pat yra edukacinių žaidimų. Taigi lietuvių kalbos vartotojai vienoje vietoje gali rasti gausios įvairios lietuvių kalbos. Sistema yra patogus vartotojui laiką taupantis įrenginys.

Atvejo analizė

1) Anglų filologijos studentai, kurie specializuojasi vertimo srityje, daug ir reguliariai dirba su žodžiais, pateiktais Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos puslapyje („Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“, anglų-lietuvių, lietuvių-anglų, frazeologijos, sinonimų žodynai) ir kiti). Dėstau teksto redagavimo kursą ir per savo pamokas, taip pat dirbdami savarankiškai, mano studentai naudojasi sistema, ieškodami žodžių reikšmių įvairiuose žodynuose, jie stengiasi parinkti tinkamiausius anglų ir lietuvių atitikmenis lietuvių kalba tekstų kūrimui ar redagavimui.

Gairės

Skatinkite mokinius naudoti įvairius šaltinius, kad tekstas būtų redaguojamas tiksliai ir aiškiai.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

4

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

4

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

3

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

3

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

3

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

2

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

4

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos puslapyje pateikta šaltinių informacine medžiaga (pvz., Dvikalbiuose žodynuose) gali naudotis ne tik lietuviai, bet ir besimokantys latvių, vokiečių, anglų, lenkų, lotynų ir senosios graikų kalbos, šaltiniai yra naudingi studentams, tyrėjams ir vertėjams. Šaltiniai yra lengvai prieinami. Jie nėra labai novatoriški ir iš esmės nėra skirti patikrinti studentų pažangą. Pasibaigus „e-kalbos“ projektui, tarpusavyje susijusios platformos suteiks daugiau galimybių mokytojams ir besimokantiesiems.
Nuoroda:
Visit