This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

TECH-DICT.PL (Polsko-Angielski / Angielsko-Polski Słownik terminów technicznych)

Data publikacji

without date

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Accounting
Bioscience
Biznes i komunikacja
Engineering
Medicine & Nursing
Sustainability

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

A2
B1
B2
C1
C2

Rodzaj materiału

Materiały źródłowe (słowniki online/ przewodniki gramatyczne/ rozmówki)

Cechy językowe

Słownictwo

Umiejętności

Mówienie
Czytanie

Opis

TECH-DICT.PL to polsko-angielski / angielsko-polski słownik terminów technicznych. Baza zawiera prawie 259 000 unikalnych zwrotów i jest stale rozbudowywana. Można w niej znaleźć terminy z różnych dziedzin nauki:
- INFORMATYKI,
- medycyna,
- wojskowości,
- mechanika,
- rolnictwo,
- język biznesu,
- biologii i chemii.
Słownik elektroniczny oferuje również wymowę terminów w języku angielskim i polskim.
Słownik elektroniczny nie ogranicza się tylko do terminów technicznych, ale zawiera również bogaty zasób podstawowego słownictwa i wyrażeń potocznych.
Jest to przystępne narzędzie pracy, które umożliwia bezpośrednie wyszukiwanie terminów i zwrotów z dziedzin specjalistycznych.
Ze słownika należy jednak korzystać z pewnymi zastrzeżeniami, gdyż nie jest on wynikiem specjalistycznych badań leksykograficznych.
Można go polecić do sprawdzania krótkich tekstów o średnim stopniu trudności.


Studium przypadku

TECH-DICT.PL (Polsko-Angielski / Angielsko-Polski Słownik terminów technicznych) /
Polish – English/ English - Polish Dictionary of technical terms
https://quill.pixel-online.org/gp_teachingSourcesForm.php?id_sch=63

TECH-DICT.PL to polsko-angielski / angielsko-polski słownik terminów technicznych, który
posiada ciągle powiększającą się bazę terminów z różnych dziedzin nauki, techniki i
przemysłu, m.in.: informatyki, medycyny, wojskowości, mechaniki, rolnictwa, języka biznesu
oraz biologii i chemii. W związku z tym, jest to narzędzie pomocne przy
czytaniu/tłumaczeniu tekstów technicznych i specjalistycznych, może być z powodzeniem
wykorzystywane podczas zajęć z języka polskiego na poziomie zaawansowanym (B2+ - C2)
lub podczas kursów z języka specjalistycznego. Słownik tech-dict.pl nie może być jednak
jedynym punktem odniesienia podczas pracy z tekstem, ponieważ nie jest on efektem pracy
leksykograficznej – w razie wątpliwości należy więc sięgnąć do słowników PWN. Słabym
punktem tego słownika online jest również nieatrakcyjny i mało intuicyjny layout.

Wytyczne

1. Lektor prezentuje platformę słownika elektronicznego, sposób korzystania z niej oraz ograniczenia tego narzędzia pracy online.
2. Wybiera z portalu lub bloga materiał o rynku pracy w Polsce (np. https://www.bnpparibas.pl/blog/rynek-pracy-w-polsce-w-2020-roku-jak-zarabialismy-w-czasie-pandemii).
Uwaga: W zależności od poziomu znajomości języka polskiego (B1, B2 lub C1) zostanie określona objętość i stopień trudności proponowanego materiału.
Dla poziomu B2:
3. Lektor zaproponuje studentom zapoznanie się z wybranym materiałem i wyszukanie w słowniku siedmiu pojęć (np. rynek pracy, czarny rynek, siła robocza, bezrobocie, pracownik, pracodawca, praca).
4. Korzystając z poznanego słownictwa, studenci zastanawiają się (rozmowa kierowana) nad zmianami na rynku pracy w ostatnim czasie. Jakie zmiany zauważyli w czasie pandemii? Które kategorie są najbardziej dotknięte bezrobociem?

Inne zadania
Zadaniem studentów jest wybranie trzech słów kluczowych z interesującej ich dziedziny (informatyka, ekonomia, marketing, medycyna, itp.), wyszukanie w słowniku specjalistycznych zwrotów i kolokacji.
W zależności od poziomu znajomości języka polskiego, studenci wyszukują w Internecie (i Narodowym Korpusie Języka Polskiego) 120/150-wyrazowy fragment na zadany temat.https://poradnikpracownika.pl/-rynek-pracy-w-polsce

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

4

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

3

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

4

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

3

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

3

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
Zasób ten jest pomocny dla studentów informatyki, biznesu, biologii, medycyny, chemii, rolnictwa, ale nie jest bardzo rozbudowany. Studenci mogą korzystać z tego słownika online, aby szybko sprawdzić niektóre specyficzne terminy i kolokacje, aby zweryfikować e-maile lub inne krótkie teksty. Pod względem technicznym słownik ten jest łatwy w użyciu. Wykładowcy i studenci mogą łatwo uzyskać dostęp do tego linku.
Słownik powinien być wykorzystywany w połączeniu z tekstem specjalistycznym i poprzez sprawdzanie konkretnych terminów oraz w słownikach online PWN.
Dlatego do każdej lekcji nauczyciel proponuje również fragment tekstu (np. z bloga lub artykułu). Z dydaktycznego punktu widzenia najważniejszym celem jest to, aby uczniowie przyzwyczaili się do sprawdzania wielu specjalistycznych terminów i potrafili poprawnie rozpoznawać rejestry języka.
Website of the Teaching Source:
Visit