This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Pewność siebie

Data publikacji

27.09.2017

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Biznes i komunikacja
Dziennikarstwo i multimedia

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B2
C1
C2

Rodzaj materiału

Video

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka
Pragmatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Krytyczne myślenie
Czytanie

Opis

Easy Polish to seria filmików online, która dostarcza osobom uczącym się języka polskiego na całym świecie autentycznych materiałów do nauki. Autorzy pokazują język polski takim, jakim mówi się na co dzień na ulicy i wśród przyjaciół w domu. Filmiki są publikowane na kanale regularnie w czwartki o 19:00 i zawierają dialogi z ludźmi z różnych miast w Polsce, obejmujące szeroki zakres tematów i poziomów zaawansowania. Nagrania mają napisy w języku angielskim i polskim, co pozwala uczącym się śledzić rozmowę nawet wtedy, gdy native speakerzy mówią w swoim normalnym tempie.
Na kanale YouTube prezentowanym na portalu, zarówno studenci, jak i lektorzy mają łatwy dostęp do materiałów z napisami w języku polskim i angielskim.

Studium przypadku

PEWNOŚĆ SIEBIE/SAMOPOCZUCIE
https://quill.pixel-online.org/gp_teachingSourcesForm.php?id_sch=61

Dostępny na platformie YouTube "Pewność siebie" to jeden z odcinków projektu Easy Polish, którego celem jest wspieranie nauki języka polskiego w jak najbardziej naturalnym środowisku - poprzez wywiady przeprowadzane z wybranymi przechodniami na ulicach różnych polskich miast. Odcinek trwa niecałe sześć minut, jest przystępny i dobrze skonstruowany. Jego główny temat - pytanie o to, czym jest pewność siebie - jest tematem bardzo ogólnym, który z łatwością mógłby zostać wykorzystany do dalszej dyskusji na zajęciach. Ze względu na to, że w filmach występują native speakerzy (niektórzy z nich mówią nieco niewyraźnie, używają kolokwializmów, popełniają błędy językowe), materiał jest odpowiedni dla osób z zaawansowaną znajomością języka polskiego (B2+-C2). Napisy (w języku polskim i angielskim) są pomocne w zrozumieniu filmu, ale trzeba być czujnym, gdyż zdarzają się błędy ortograficzne i gramatyczne. Podczas omawiania materiału nieodzowna jest pomoc nauczyciela, który potrafi wyjaśnić, dlaczego dana osoba użyła błędnej konstrukcji gramatycznej, jak brzmią w języku polskim tzw. słowa pasożytnicze i w jakich sytuacjach komunikacyjnych są najczęściej używane. Omówiony materiał pomaga uczącym się języka polskiego oswoić się z mówionym, codziennym językiem; przy wsparciu nauczyciela może okazać się także cennym źródłem wiedzy o wierzeniach i mentalności polskiego społeczeństwa.

Wytyczne

Lektor zapowiada temat dyskusji (Pewność siebie) i podaje studentom adres YouTube.

1. Studenci oglądają materiał (około 6 minut) i zapisują, korzystając z polskich i angielskich napisów, wyrażenia, trudności.
2. Lektor zachęca studentów do zastanowienia się nad odpowiedziami udzielonymi przez rozmówców i wybrania odpowiedzi, która ich zdaniem jest najwłaściwsza.
3. Następnie rozpoczyna rozmowę kierowaną, prosząc o to, aby każdy z nich zastanowił się: a) w jakim wieku są respondenci, b) jaki zawód wykonują (czego mogą się domyślić na podstawie materiału wideo?)
4. Zadaniem studentów jest zastanowienie się, jak pojęcie pewności siebie jest rozumiane w kulturach, z których pochodzą i udzielenie odpowiedzi każdy z nich. Jakie różnice kulturowe dostrzegają? Które z nich uważają za najważniejsze?

Inne zadania

1. Zachęcamy studentów do współpracy w grupach 3 lub 4 osobowych, w rolach osoby przeprowadzającej wywiad i respondenta oraz do nagrania materiału (audio, wideo) trwającego 5 minut każdy.
2. Wspólnie z lektorem, studenci wyszukują w Internecie i analizują krótkie ogłoszenia o pracę, w których pojawia się kryterium pewności siebie.

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

3

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

3

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

3

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

4

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
Filmiki mają zazwyczaj od 6 do 8 minut długości i są tworzone spontanicznie, a czasami z dozą humoru. Ich zaletą jest to, że pozwalają uczącym się słuchać języka polskiego mówionego na co dzień, jednocześnie pokazując im obrazy różnych miast i ludzi w różnym wieku.
Nie wszystkie odcinki są równie interesujące, niektóre z nich pokazują, że rozmówcy mają trudności z wypowiadaniem się w języku ojczystym. Ale nawet te filmiki mogą być interesujące dla uczących się języka polskiego, ponieważ obalają stereotyp kompetentnego językowo "native speakera" i dostarczają studentom rzeczywistych sytuacji komunikacyjnych.
Nagrania mogą być używane od poziomu B2 zarówno do nauki indywidualnej, jak i w klasie.
Website of the Teaching Source:
Visit