This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Lublin - miasto wielokulturowe

Data publikacji

25.02.2021

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Turystyka

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B1

Rodzaj materiału

Nagrywanie dźwięku

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka
Pragmatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Czytanie

Opis

elloPolish! to podcast do nauki języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania, od A1 do C2. Autorzy zamieszczają nowe materiały co dwa tygodnie. Podcast używa autentycznego języka polskiego, dostarcza informacji o polskiej kulturze, zwyczajach, filmach, książkach, atrakcjach turystycznych.
Strona zawiera kompleksowe zasoby (audio, teksty i ćwiczenia) i pozwala uczniom rozwijać słownictwo, umiejętność słuchania, czytania i konwersacji. Materiały audio (MP3) i tekst (pdf) można pobrać na dowolne urządzenie, dzięki czemu uczniowie mogą pracować również w trybie offline.
Zwroty i wyrażenia, które należy wyjaśnić na końcu tekstu, są zaznaczone (pogrubione).
Prezentowane słownictwo obejmuje zarówno terminy specjalistyczne, jak i potoczne, używane w codziennej komunikacji przez młodych ludzi.
W wykazie objaśnianych terminów podano również kolokacje.
Każda jednostka zawiera również serię ćwiczeń (w dokumencie PDF do pobrania) wraz z kluczem do ćwiczeń.

Studium przypadku

Dzięki oferowanym materiałom uczniowie mogą poszerzyć zarówno swoje słownictwo, jak i wiedzę o Polsce (w tym przypadku o Lublinie). Materiały są bardzo łatwe do pobrania. Są przejrzyste, przystępne i ciekawe. Ważne jest, że uczeń może również posłuchać słów zawartych w słowniku. Przy czasownikach w nim zawartych od razu podane są formy podstawowe, które ułatwiają poprawną koniugację. Czasami brakuje informacji o przypadkach używanych z czasownikami. Objaśnienia słownictwa są tylko w języku polskim, ale na wskazanym poziomie nie powinno to stanowić dużej trudności. Wręcz przeciwnie - powinno to motywować do samodzielnej pracy. Część ćwiczeniowa mogłaby zyskać na większej liczbie ćwiczeń, ale nie jest to poważny problem.

Wytyczne

Przedstawienie przez lektora wybranego tematu i sposobu organizacji lekcji.
1. Studenci słuchają podcastu (około 8 minut). Materiał audio można pobrać na dowolne urządzenie w formacie MP3.
2. Czytanie przez studentów na głos transkrypcji podcastu. Prowadzący proponuje ćwiczenia fonetyczne, czytanie i słuchanie w jednominutowych odcinkach.
3. Studenci zapoznają się z listą wyrażeń i terminów podanych przez autora podcastu. Wspólnie sprawdzają terminy i kolokacje w słownikach dostępnych w Internecie.
4. Korzystając z podanej listy wyrażeń i zwrotów, na podstawie informacji zawartych w podcaście, prowadzący proponuje rozmowę kierowaną na temat miasta Lublin.
5. Studenci rozwiązują dwa ćwiczenia zaproponowane w rozdziale i sprawdzają swoje odpowiedzi z kluczem do ćwiczeń.

Inne zadania
1. Każdy z uczestników proszony jest o zaprezentowanie, z wykorzystaniem poznanych wyrażeń, miasta w swoim kraju (rozmowa kierowana).
2. Korzystając ze stron internetowych oferujących wirtualne wycieczki, studenci będą pracować w grupach trzyosobowych i opisywać główne atrakcje turystyczne wybranego obszaru lub miasta.

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

3

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

4

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

3

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

4

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
Dostęp do poszczególnych materiałów można uzyskać w bardzo prosty sposób, korzystając z podanego adresu. W menu użytkownicy znajdą sekcje i bibliotekę podcastów, gdzie przedstawione są wybrane materiały wraz z określonym poziomem nauczania. Dla lepszej orientacji w serwisie nazwy odcinków są przetłumaczone na język angielski.
W materiałach i ćwiczeniach autorzy posługują się wyłącznie językiem polskim, nie tłumacząc pojęć i zwrotów. W razie trudności lektor poleca studentom sprawdzenie terminów za pomocą dostępnych słowników internetowych. Nagrania audio mają po ok. 8 minut i są dość dobrej jakości. Minusem jest to, że nie ma kilku osób czytających materiał (różne głosy, różne tonacje i barwy głosu).
Materiał jest złożony (audio, tekst i ćwiczenia) i daje możliwość rozwoju słownictwa, czytania, słuchania i konwersacji. Ta sama struktura może być zaadaptowana do innych istniejących podcastów i/lub innych materiałów wideo. Materiał prezentuje Lublin w atrakcyjny sposób i może zwiększyć zainteresowanie i motywację studentów.
Website of the Teaching Source:
Visit