This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Easy Language News / Ziņas vieglajā valodā

Publicēšanas datums

2021

Mērķgrupa

Docētāji

LV

Joma

Māksla un mūzika
Uzņēmējdarbība un komunikācija
Starptautiskās attiecības
Žurnālistika un multimediji
Medicine & Nursing
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās
Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Jebkura valoda

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A2
B1
B2

Materiāla tips

Audioieraksts

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika
Pragmatika

Prasmes

Klausīšanās
Runāšana
Kritiskā domāšana
Lasīšana

Apraksts*

Šo vietni iespējams izmantot vai nu kā papildu mācību resursu, vai arī resursu pašmācību procesā. Tajā atrodama ikdienas ziņu programma (teksts un skaņas ieraksti) viegli uztveramā valodā par aktuālajiem jaunumiem. Resurss katru dienu tiek atjaunots, tādēļ valodas apguvēji var klausīties un diskutēt par svarīgākajiem dienas jaunumiem. Šādi ieraksti valodas apguves procesā ir ļoti vērtīgi, jo būtiskākā un specifiskākā informācija tiek izklāstīta kodolīgi un klausītājam draudzīgā un viegli uztveramā valodā. Tie iepazīstina ar jaunajiem aktuālajās ziņās esošajiem vārdiem, tādēļ var būt patiesi noderīgi, apgūstot mērķa valodas vārdus vai iesaistoties diskusijās.

Gadījuma izpēte*

Resurss galvenokārt tiek izmantots kā papildu mācību materiāls mājasdarbu izpildei. Daži uzdevumi ietver: ziņu klausīšanos un svarīgāko notikumu komentēšanu, atbilstošo tekstu lasīšanu. Studenti var izvēlēties viņiem interesējošos vai aktuālos jaunumu sižetus un sagatavoties to prezentēšanai klasē. Šāds uzdevums ir lieliski piemērots valodu nodarbības sākumam, kad nepieciešami kādi iesildīšanās uzdevumi. To iespējams veikt rotējošā secībā, katru reizi ziņu apskata sagatavošanu un prezentēšanu uzticot kādai citai studentu grupai, kurai prezentācijas laikā jānosauc problemātiskos valodas gadījumus, kas saistīti ar šīm ziņām, lai visi kopīgi tos varētu pārrunāt (atbalstot vai atspēkojot prezentētās idejas).

Vadlīnijas*

Brīvi pieejama un vienkārši lietojama.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

5

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

5

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

4

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

4

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

5

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

1

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

1

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

5

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Pateicoties saturam, kas katru dienu tiek atjaunots (aktuālās ziņas), šī vietne ir ļoti motivējošs mācības/studiju rīks. Iespēja apvienot klausīšanos ar lasīšanu, kā arī iespēja klausīties to pašu informāciju vairākas reizes pēc kārtas, īpaši piemērota studentiem, kuru latviešu valodas prasmju līmeņi ir zemāki. Studentiem, kuru valodas prasmju līmeņi ir augstāki, šī vietne ir vien avots patstāvīgai savu lingvistisko zināšanu pilnveidošanai.