This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Lietuvos Respublikos terminių bankas

Publikacijos data

2018 ( renewed)

Tikslinė grupė

Dėstytojai
Studentai

Sritis

Finansai
Menai ir muzika
Gyvybės mokslai
Verslas ir komunikacija
Inžinerija
Tarptautiniai santykiai
Žurnalistika ir multimedijos
Teisė
Medicina ir slauga
Tvarumas
Turizmas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis
Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

anglų
lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

lietuvių

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

C2

Priemonės tipas

Informaciniai šaltiniai (internetiniai žodynai / gramatikos / posakių knygelės)

Kalbos aspektai

Žodynas

Gebėjimai

Kalbėjimas
Kritinis mąstymas
Rašymas
Skaitymas

Aprašas

Lietuvos Respublikos terminų banko paskirtis – užtikrinti nuoseklų sunormintų lietuvių kalbos terminų vartojimą, ypač Lietuvos Respublikos teisės aktuose, sukurti bendrą įvairių valstybės institucijų informacinę sistemą, prie kurios galėtų prisijungti ir duomenis teikti kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, kuria galėtų laisvai naudotis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbantys įvairių sričių specialistai.
Bankas (LRTB) siūlo 50 teminių terminų žodynėlių. Šiuo metu Banke yra 153 486 įrašai, iš kurių 16 940 patvirtinti, 235 375 standartizuoti ir 1171 nestandartizuoti. LRTB reguliariai atnaujinamas. Paieškos įrankis veikia taip: kai spausdinate naudodami tikslinį žodį ar žodžių junginį, gausite jo vieno žodžio (su nurodytu kirčiu) atitikmenį arba terminą, susidedantį iš kelių žodžių; taip pat matote žinių sritį, kurioje vartojamas terminas, jo apibrėžimą, atitikmenis kitomis kalbomis ir kilmę. Pateikta informacija yra patikima; ja gali naudotis studentai ir mokytojai raštu ir žodžiu įvairiose profesinėse srityse.

Atvejo analizė

1). Įvairių studijų programų studentai gauna užduotis pagal LRTB naudojimą. Jų prašoma apibūdinti savo specialybę (pagrindinį dalyką) naudojant 5-10 banko terminų. Norint atlikti užduotį, reikia atlikti kelis veiksmus: pirmiausia jie suranda terminą ir įsisavina jo naudojimo požymius (pvz., vienaskaitos vietininkas, daugiskaitos galininkas); tada jie parašo jo apibrėžimą, pakomentuoja jo sudėtį ir kilmę. Studentai patys mato svetainės pritaikomumą ir naudą; greičiausiai jie naudos išteklius tolesnėse studijose ir profesinėje veikloje.
2) Anglų filologijos studentai (specializuojasi vertimo srityje) naudojasi LRTB, kad surastų angliškus atitikmenis lietuviškiems terminams ir atvirkščiai; taigi jie supranta terminų vertimo tikslumą ir aiškumą derinant su kitais vartojamais leksiniais vienetais.
Tikimės, kad visi LRTB svetainės puslapiai netrukus bus baigti.

Gairės

Skatinkite savo studentus naudotis LRTB svetaine, kad patikrintumėte terminus, kurių jiems reikia norint sukurti ar versti konkrečios paskirties tekstus profesinėje aplinkoje; parodykite jų pranašumą, žinant terminų atitikmenis kitomis kalbomis.
Paieškos įrankis veikia taip: kai spausdinate naudodami tikslinį žodį ar žodžių junginį, gausite jo vieno žodžio (su nurodytu kirčiu) atitikmenį arba terminą, susidedantį iš kelių žodžių; taip pat matysite žinių sritį, kurioje vartojamas terminas, jo apibrėžimą, atitikmenis kitomis kalbomis ir kilmę. Pateikta informacija yra patikima; ja gali naudotis studentai ir mokytojai raštu ir žodžiu įvairiose profesinėse srityse.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

4

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

4

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

3

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

4

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

3

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

4

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

5

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
LRTB svetainės darbo kalba yra lietuvių; todėl kitų kalbų kalbėtojai gali susidurti su problemomis naršydami ir naudodami išteklius. Siūlomi terminų atitikmenys keliomis kalbomis daro šaltinį vertingiausiu tiek kalbantiems lietuvių kalba, tiek užsieniečiams, kurie specializuojasi tam tikroje mokslo srityje. Kadangi LRTB svetainė ką tik buvo modernizuota; kai kurios informacijos vis dar trūksta (kaip ir „Apie LRTB“). Ne visos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintos sąlygos dar buvo įkeltos atnaujintoje svetainėje.
Nuoroda:
Visit