This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Zbirka izbranih, pregledanih, preizkušenih, ocenjenih in potrjenih virov e-učenja, namenjenih visokošolskim študentom za učenje 18 različnih evropskih jezikov.

Back to Teaching Sources

Slovenija

Datum objave

08/07/2020

Ciljna skupina

Predavatelj
Študenti

Območje domene

Izobraževanje učitelje

Učni scenarij

Avtonomno učenje
Kontekst v razredu

Ciljni jezik

slovenski

Jezik poučevanja

slovenski

Priporočena raven CEFR učenca

B1

Vrsta materiala

Video

Jezikovne značilnosti

Besedišče

Spretnosti

Poslušanje
Pisanje

Opis

Sedanji spletni vir je skoraj osemminutni videoposnetek, ki predstavlja Slovenijo. Učenci dobijo informacije o zastavi, himni, geografiji in glavnih turističnih znamenitostih države. To gradivo ustreza potrebam učencev na ravni B1 iz dveh razlogov: pripovedovalec govori razmeroma počasi, razumevanje pa podpira tudi vizualna vsebina. Z dodajanjem podnapisov je lahko video idealen tudi za učence na ravni A2. Poleg tega, da učenci razširijo besedišče na danem področju, imajo tudi priložnost, da razvijejo svoje sposobnosti poslušanja. Ta vir predavateljem omogoča, da v razredu uporabijo motivacijsko učno gradivo.

Študija primera

Sredstvo je najbolje preizkusiti v razredu. Učenci naj izvedejo dejavnosti, ki so priporočene v razdelku s smernicami. Po tem jih lahko preverimo v znanju o Sloveniji, njenih glavnih turističnih znamenitostih in besedišču, povezanem s temo, da preverimo učinkovitost spletnega videa in z njim povezanih nalog. Prav tako se lahko oblikuje vprašalnik, da lahko učenci, ki sodelujejo v projektu, podajo povratne informacije o kratkem filmu in povezanih dejavnostih: Ali se jim zdijo koristni, zanimivi in motivacijski? Ali menijo, da ustrezajo njihovim potrebam? Ali imajo kakšne zamisli ali predloge za izboljšave?

Smernice*

Vodena aktivnost/varjenje: učitelj aktivira osnovno znanje učencev o Sloveniji in njenih najpomembnejših turističnih znamenitostih. Korak 1: Dejavnost pred poslušanjem. Učitelj predstavi in razloži najpomembnejše besede v videoposnetku, ki jih učenci morda ne poznajo. Učenci dobijo delovne liste z vprašanji, resničnimi ali neresničnimi trditvami ali vajami za zapolnitev vrzeli itd. in jih morajo pozorno prebrati. Korak 2: Poslušanje. Učenci izvedejo dano nalogo za poslušanje. Po potrebi si lahko videoposnetek ogledajo dvakrat. Korak 3: Dejavnost po poslušanju. O odgovorih se pogovarjamo in jih razložimo, hkrati pa vadimo govorne spretnosti. Po potrebi si lahko ustrezne dele še enkrat ogledamo, da razjasnimo nesporazume.

Pregled

Kategorija
Stopnja
Celovit pristop: sposobnost usklajevanja potreb predavateljev in študento

5

Dodana vrednost: zagotovljene oprijemljive izboljšave

5

Krepitev motivacije: sposobnost motiviranja učencev za izboljšanje njihovega jezikovnega znanja

5

Inovativnost: učinkovitost pri uvajanju inovativnih, ustvarjalnih in doslej neznanih pristopov k učenju na področju LSP

4

Prenosljivost: merjenje prenosljivega potenciala in možnosti za nadaljnjo kapitalizacijo/aplikacijo za druge jezikovne projekte v različnih državah.

2

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: razpoložljivost ustreznih orodij, s katerimi lahko predavatelji spremljajo napredek študentov, študenti pa ocenjujejo svoj napredek in razmišljajo o učenju

5

Prilagodljivost: prožnost vsebin in možnosti, da predavatelji LSP prilagodijo vsebine svojim potrebam in potrebam študentov.

2

Uporabnost: ocena tehnične uporabnosti z vidika predavatelja in študenta.

5

Dostopnost: ocena dostopnosti z vidika predavatelja in študent

5

Komentarji:
Uporaba spletnih videoposnetkov je zelo učinkovita, inovativna in priljubljena tako med učitelji jezikov kot med učenci. Dolžina zgoraj predstavljenega videoposnetka lahko pomaga, da se učenci osredotočijo na vsebino in dane naloge. Vsebuje osnovne strokovne slovnične elemente, povezane s Slovenijo in njenimi največjimi turističnimi znamenitostmi, hkrati pa je za učence tudi motivacijski. Tega konkretnega vira verjetno ni mogoče uporabiti v različnih državah, saj je v slovenščini - razen če je sinhroniziran ali podnaslovljen. Ocenjevanje je lahko usmerjeno na
besedišče ali na samo temo (tj. kaj so se učenci naučili o Sloveniji). Pričujoče učno gradivo je dostopno na internetu in ga je mogoče brez težav prenesti.
Spletna stran vira za poučevanje:
Visit