This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Marcin uwielbia podróżować

Data publikacji

25.10.2017

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Turystyka

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

A1

Rodzaj materiału

Zadanie
Nagrywanie dźwięku

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Czytanie

Opis

Strona stworzona przez Małgorzatę Januszewicz (autorkę z doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego i doktoratem w tej dziedzinie) oferuje 23 darmowe lekcje dla poziomów A1, A2. Każda lekcja zawiera:
a) nagranie (50 sekund - 1, 20), które można pobrać w formacie Mp3
b) transkrypcję nagrania (do przeczytania online i pobrania w formacie pdf)
c) konspekty (pdf)
d) ćwiczenia (pdf)

Blog jest również bardzo ciekawy, dla osób znających język polski na poziomie zaawansowanym. Notatki, spostrzeżenia, objaśnienia gramatyczne, słownikowe i piśmiennicze opatrzone są filmikami z polskimi napisami. Na blogu autorka proponuje również scenariusze lekcji i materiały, które mogą być przydatne dla studentów (do indywidualnej nauki) i lektorów języka polskiego.
https://malgorzatajanuszewicz.pl/lekcje-audio/

Studium przypadku

Materiał do nauki języka polskiego dla osób na poziomie A1 składa się z nagrania audio, któremu towarzyszą cztery arkusze pdf do pobrania, które są dostępne za darmo pod powyższym linkiem.
Zestaw dokumentów do pobrania został zaprojektowany w taki sposób, aby uwzględniał szeroki zakres treści językowych, począwszy od krótkiego tekstu w języku polskim (transkrypcja nagrania audio), poprzez arkusz poświęcony konkretnemu aspektowi gramatycznemu (w naszym przypadku czasownikowi), tekst wyjściowy z lukami do uzupełnienia przez uczących się języka polskiego, po którym następuje ćwiczenie, aż po kolejny arkusz ćwiczeniowy ze zdaniami wydrukowanymi w pojedynczych liniach, które uczniowie mogą wyciąć i ułożyć w odpowiedniej kolejności, aby odtworzyć oryginalny tekst.
Układ i konstrukcja materiałów wpisują się w usystematyzowane podejście do nauki języka polskiego. Arkusze do pobrania w formacie pdf sprawiają, że materiały są łatwo dostępne i osiągalne, a treść przyjazna dla użytkownika i zorientowana na ucznia przyczynia się do lepszego zrozumienia omawianych zagadnień gramatycznych.
Innowacyjność tego materiału polega na połączeniu nagrania audio z tekstem, co daje uczniowi możliwość doskonalenia zarówno umiejętności słuchania, jak i czytania oraz rozumienia tekstu. Stanowi on również narzędzie weryfikacyjne dla uczącego się języka polskiego, dzięki któremu może on na bieżąco sprawdzać swoje rozumienie tekstu i zagadnień gramatycznych.
Materiały zostały dobrane tak, aby zaspokoić potrzeby uczącego się języka polskiego na poziomie A1, zarówno pod względem stopnia trudności, jak i adekwatności do poziomu zaawansowania. Arkusze są przejrzyście ułożone, łatwe w użyciu i zorientowane na ucznia, zapewniają zarówno umiejętność czytania, jak i słuchania.
Studenci i osoby uczące się języka polskiego mogą tylko skorzystać z takich materiałów, ponieważ jako początkujący w nauce języka muszą doskonalić swoje umiejętności w zakresie rozumienia, słuchania, czytania i pisania, a jednocześnie być biegłymi w gramatyce. Materiał ten jest więc doskonałym narzędziem do nauki języka polskiego, kładąc podwaliny pod lepszą znajomość języka polskiego.

Wytyczne

Lektor pokazuje studentom stronę internetową i wszystkie sekwencje lekcji.
Studenci słuchają materiału audio dwa razy.
Po wysłuchaniu materiału audio lektor wyjaśnia słownictwo.
Na zmianę studenci czytają część materiału i uzupełniają ćwiczenia.
Studenci czytają materiał dotyczący koniugacji czasowników i układają zdania według podanego wzoru.
Rozmowa kierowana:
a) Jakie hobby ma Marcin (bohater tekstu)?
b) Jakie jest twoje hobby?
c) Czy lubisz podróżować? Dlaczego?

Inne zajęcia
Zachęcamy studentów do wyszukania w Internecie zdjęć ilustrujących podróże i hobby (po dwa zdjęcia) i opisania ich swoim kolegom, używając poznanego słownictwa.

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

3

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

3

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

3

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

4

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
W tym odcinku, dla języka polskiego A1+, autorka proponuje nagranie audio dotyczące podróży i sportu.
Studenci poznają niektóre terminy geograficzne i związane ze sztukami walki oraz odpowiednie struktury i wyrażenia.
Lekcja zawiera również ćwiczenia typu wypełnij-popraw, ćwiczenia gramatyczne, koniugację czasowników (w formacie pdf, do pobrania).
Dokument pdf (który można pobrać i wydrukować, wycinać) jest przydatny na zajęciach do ćwiczeń polegających na rekonstrukcji tekstu z poszczególnych fragmentów.
Strona jest logicznie skonstruowana, dostęp do materiałów i transkrypcji jest łatwy, z menu głównego. Studenci mogą jednocześnie słuchać i patrzeć na transkrypcje. Dykcja autora jest dobra, tempo odpowiednie do danego poziomu nauki języka polskiego.
Website of the Teaching Source:
Visit
Download