This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Ania i Robert lubią jeżdzić nad morze

Data publikacji

10.01.2020

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Turystyka

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

A1

Rodzaj materiału

Zadanie
Nagrywanie dźwięku

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Czytanie

Opis

Strona stworzona przez Małgorzatę Januszewicz (autorkę z doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego i doktoratem w tej dziedzinie) oferuje 23 darmowe lekcje dla poziomów A1, A2. Każda lekcja zawiera:
a) nagranie (50 sekund - 1, 20), które można pobrać w formacie Mp3
b) transkrypcję nagrania (do przeczytania online i pobrania w formacie pdf)
c) konspekty (pdf)
d) ćwiczenia (pdf)

Blog jest również bardzo ciekawy, dla osób znających język polski na poziomie zaawansowanym. Notatki, spostrzeżenia, objaśnienia gramatyczne, słownikowe i piśmiennicze opatrzone są filmikami z polskimi napisami. Na blogu autorka proponuje również scenariusze lekcji i materiały, które mogą być przydatne dla studentów (do indywidualnej nauki).
https://malgorzatajanuszewicz.pl/lekcje-audio/

Studium przypadku


Materiały odpowiadają poziomowi trudności A1 wg CEFR. Uczeń ma możliwość rozwinięcia wszystkich kompetencji językowych. Nagranie jest wyraźne, ani za szybkie, ani za wolne. Zwraca się uwagę na ważne zagadnienie gramatyczne, które często sprawia trudności obcokrajowcom, tj. użycie odpowiednich przyimków i przypadków z czasownikami statycznymi i dynamicznymi. Załączone ćwiczenia są odpowiednio opracowane i ciekawe. Konieczne jest, aby polonista napisał inne ćwiczenia, aby lepiej wyjaśnić aspekt czasowników. Proponowany materiał może być również wykorzystany do ćwiczeń z fonetyki. Uczeń może samodzielnie sprawdzić poprawność wykonanych ćwiczeń. Brak słownika może być problemem, jeśli uczeń pracuje bez pomocy nauczyciela. Lektor języka polskiego zbuduje niezbędne słownictwo i udzieli dodatkowych wyjaśnień.Wszystkie materiały można łatwo ściągnąć na swój komputer.

Wytyczne

Nauczyciel pokazuje uczniom stronę internetową i wszystkie sekwencje lekcji.
Uczniowie słuchają materiału audio dwukrotnie.
Nauczyciel wyjaśnia słownictwo.
Uczniowie na zmianę czytają fragment i wykonują ćwiczenia.
Uczniowie czytają materiał na temat koniugacji czasowników i układają zdania według podanego wzoru.
Rozmowa kierowana:
a) Jakie jest Twoje hobby?
c) Czy lubi Pan/Pani podróżować? Dlaczego?

Inna działalność
Studenci są proszeni o wyszukanie w Internecie zdjęć ilustrujących podróże i hobby (po dwa zdjęcia) i opisanie ich kolegom z klasy przy użyciu poznanego słownictwa.


Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

4

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

3

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

3

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

4

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
W tym odcinku dla języka polskiego A1+ autorka proponuje nagranie audio dotyczące podróży.
Kursanci poznają niektóre terminy geograficzne oraz odpowiednie struktury i wyrażenia.
Lekcja zawiera również ćwiczenia typu "uzupełnij puste pola", ćwiczenia gramatyczne, koniugację czasowników (w formacie pdf, do pobrania).
Dokument pdf (który można pobrać i wydrukować, wyciąć) jest przydatny na zajęciach do ćwiczeń polegających na rekonstrukcji tekstu z sekwencji.
Strona jest logicznie skonstruowana, dostęp do materiałów i transkrypcji jest łatwy, z menu głównego. Studenci mogą jednocześnie słuchać i oglądać transkrypcje. Dykcja autorki jest dobra, tempo odpowiednie do poziomu A1 do nauki języka polskiego.
Website of the Teaching Source:
Visit