This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

En databas med utvalda, granskade, testade, utvärderade och validerade språkundervisningskällor baserade på e-lärande som riktar sig till högskolestuderande för inlärning av 18 olika europeiska språk.

Back to Teaching Sources

Lär dig svenska med Lingo Play

Datum för offentliggörande

ongoing

Målgrupp

studenter

Domänområde

Affärsverksamhet och kommunikation
Internationella förbindelser
Turism

Scenario för inlärning

Självständigt lärande

Målspråk

Svenska

Språk i undervisningen

Engelska
Svenska

CEFR-nivå

A1
A2
B1
B2

Typ av material

Spel
Vägledande resurser (online-kurs/bok)

Språkliga särdrag

Vokabulär
Grammatik
Pragmatik
Prosodi

Kompetens

Hörförståelse
Talproduktion
Skriftlig produktion
Läsförståelse

Beskrivning

Den här appen för språkinlärning fungerar både på datorer och mobiler och erbjuder kurser som är utformade för alla nivåer, från nybörjare till avancerade användare. Förutom själva kursen övas ord och fraser på ett ganska intuitivt sätt genom en spelbaserad metod som tillämpas i en miljö med en eller flera spelare. Förutom onlinespel finns det även turneringar och priser att vinna. Till slut finns det till och med möjlighet att få ett certifikat. Medan deltagarna spelar eller lär sig har de kontinuerlig tillgång till statistik om pågående spel var som helst i världen, antalet spelare/användare som deltar samt dagliga betyg.

Fallstudie

Den här resursen kräver inga förkunskaper i språket, utan endast en hög grad av fokus, eftersom den spelbaserade metoden är krävande i fråga om tid, till exempel. Eleverna kommer att bekanta sig med skriven och talad svenska och får möjlighet att producera skriftligt innehåll. Det finns också möjlighet att alltid upprepa det som sägs.
Detta material bör i första hand användas i samband med självständigt lärande, men användning i klassen på lägre nivåer, t.ex. A1 och A2, är också möjlig. I inlärningsappen används slumpmässigt ordförråd. När man använder sig av flerspelarmetoden blir appen särskilt engagerande, eftersom inläraren måste göra sitt bästa för att vinna turneringen eller spelet.

Riktlinjer

Om det används i ett klassrumssammanhang.
1. Eleverna registrerar sig gratis och väljer mellan enspelar- eller flerspelarmiljö.
2. När detta väl är valt kan eleverna spela så länge de vill, eftersom deras engagemang kontinuerligt aktiveras på flera nivåer och steg.
3. När eleven inte får rätt poäng kan ljudfilerna aktiveras för repetition eller korrekthet samt uttalsteknik.
4. Förutom uttal och enkla fraser fördjupar sig appen även i grammatik med hjälp av ett uppgiftsbaserat tillvägagångssätt.

Recension

Kategori
Räkna med
Helhetsgrepp
kapacitet att matcha föreläsarnas och studenternas behov.

5

Mervärde
De konkreta förbättringar som åstadkommits

5

Motivationsförbättring:
förmågan att motivera eleverna att förbättra sina språkkunskaper

5

Innovation
Effektivitet när det gäller att införa innovativa, kreativa och tidigare okända metoder för inlärning av språkinlärningsprogram

3

Överförbarhet
Mätning av den överförbara potentialen och möjligheten att vara en källa till ytterligare kapitalisering/tillämpning för andra språkprojekt i olika länder

5

Bedömning och validering av färdigheter
Tillgång till lämpliga verktyg för att lärare ska kunna övervaka studenternas framsteg och för att studenterna ska kunna bedöma sina egna framsteg och reflektera över sitt lärande

4

Anpassningsbarhet
innehållets flexibilitet och möjligheter för LSP-föreläsarna att anpassa innehållet till sina egna och studenternas behov

4

Användbarhet
Bedömning av den tekniska användbarheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Tillgänglighet
Bedömning av tillgängligheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Kommentarer:
Eftersom det kan vara svårt att lära sig svenska ur ett uttals- och talperspektiv kan den här inlärningsappen vara till extra hjälp, eftersom den fokuserar på dagliga ordförrådsämnen och förutom ljudfiler även erbjuder ganska bra visuella flashcards och intuitiva spelmöjligheter. Den är mycket lätt att använda ur teknisk synvinkel och mobilversionen är verkligen ett plus. Om det inte finns någon internetuppkoppling finns det också en offline-funktion, med det mesta av ordförrådet inbäddat. Denna inlärningsapp är mycket motiverande och kan vara svaret på flera yrkes- och inlärningssammanhang.
Webbplats för Teaching Source:
Visit