This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Подкасът на ноща

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

recent and up-to-date, regularly udated

Bръзка

Студенти

Сфера

Изкузтво и музика

Журнализъм и медия

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

B1
B2
C1

Учебен материал

Аудио

Езикови полета

Лексика
Граматика
Прагматика
Prosody

Умения

Разбиране и слушане
Говорене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Този източник събира поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми.
Тя е продължение на Българската национална телевизия.
Съдържанието е организирано по теми от интерес за днес и се актуализира всяка седмица.
Потокът е под: Българска история, Американската мечта, MeGra, Арт детектив (отразяващи арт събития, рецензии, интервюта), 25 години животът е вкусен (критик на храната).
Подкастите идват без скриптове, но всеки подкаст има кратко въведение.
Продължителността на подкастите варира около 15 до 25 минути. Потокът функционира правилно.
Има връзки със социалните медии и в няколко случая с авторите (журналисти, сайтове на интервюирани, блогове и др.).
Source е подходящ за ученици от средно и напреднало ниво, тъй като владее свободно български език.

Опции.

2. Източникът е тестван в Софийския университет „Климент Охридски“ + Университета Ка Фоскари, Венеция.
Студентите бяха помолени от преподавателя да изберат тема: https://soundcloud.com/bnt-podcast/istoriyabg-mnogolikite-stolitsi-na-blgarite, Велико Търново, столицата на България през Средновековието. Интервю за реставрация и консервация на изкуството.
Лекторът подготви няколко снимки и кратко видео за иконите.
Беше наличен и кратък текст за основите на иконното изкуство и богословието.
На студентите бяха зададени въпроси относно.

Указания

Представяне на тема и основен речник; представяне на обсъжданите проблеми.
Слушане на парчето безсъние;
Обсъждане на речник, фрази, идиоми,
Възпроизвеждане на темата в ролева игра (интервю),
Задание> създаване на подобна част от информацията от страната на обучаемия;

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

4

добавената стойност

4

повишаване на мотивацията

5

иновация / въвеждане на нови методи

4

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

4

aдаптивност

5

използваемост

5

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Част от рубриката „Записи на БНТ. БНТ ”, подкастът е много подходящ за напреднали (нива B2-C2), за групова, индивидуална и/или самостоятелна работа. Би било най-подходящо за студенти от ниво C, тъй като съдържа широк набор от съдържание. Проф. Ася Асенова, СУ „Климент Охридски“ + Университет „Ка Фоскари“, Венеция.
Парчета на БНТ. БНТ е ресурс, който може да се използва ефективно за упражнения и дейности, свързани със слушане, разбиране, говорене, писане. Съдържанието предлага широк набор от методически подходи и стимулиращи дидактически решения. Той може да инициира дейности като писане на есе, провеждане на дискусии по теми, избрани от студентите, определяне на дългосрочни задачи, свързани с изследване, подготовка и представяне на презентации (индивидуални и групови) по различни теми, критериите за които също могат да бъдат най-разнообразни с оглед на интересите, опита и специалността на студентите.
Проф. Ася Асенова, СУ „Климент Охридски“ + Университет „Ка Фоскари“, Венеция.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit