This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Зимен туризъм

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

no date/recent

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Журнализъм и медия
Туризъм

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

B1
B2
C1

Учебен материал

Дейност/задача
Picture/Graphics

Езикови полета

Лексика
Граматика

Умения

Говорене
Писане
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Безплатна брошура, автор на българското Министерство на туризма.
Богато илюстриран информативен и проницателен източник от 24 страници.
Този добре структуриран източник предлага съществена информация по темата на книжен разговорен български език с основна, специфична и терминологична лексика.
Информацията е представена в няколко раздела: 1. Най-добре пазената тайна. 2. Всички съкровища на природата накратко. 3. На кръстопътя на културите. 4. Бяла вода – каяк и рафтинг. 5. Аква туризъм. 6. Гмуркане. 7. Уиндсърфинг. 8. Парапланеризъм. 9. Скачане с парашут. 10. Бънджи скокове. 11. Карта. 12. Планинско колоездене. 13. Мотокрос. 14. Трекинг. 15. Спелеология. 16. Въжени градини, Виа Ферата, Каньонинг. 16. Скално катерене.17. Ледено катерене.18. Ски на открито. Спорт в големите градове.
Въпреки рекламния си характер, източникът предлага изобилие от фактологичен и снимков материал, който може да се използва за езиково изучаване.
Брошурата има версии на английски, френски, немски, испански, което я прави използваема в различни езикови среди.

Опции.

Източникът е тестван от български преподавател в Мелитополския университет в групи от ниво B1 до C1.
Учениците реагираха положително на динамичния източник, езиковото съдържание и снимките и картата.
1. Харесаха ли ви ресурсите?
2. Бяха ли полезни за подобряване на вашите езикови умения?
3. Повишиха ли мотивацията ви да изучавате български като LSP?
4. Представляват ли иновативен подход към обучението на LSP?
5. От техническа гледна точка лесни и интуитивни ли са за използване?
Заедно с други (видео) източници и в комбинация с указания за писане, източникът беше успешно използван. Съдържанието на този вид източник се оказа особено харесвано от учениците. Source е мотивирал студентите не само като бъдещи информирани туристи в България, но и като туристически агенти и организатори на спортни събития.

Указания

Ресурсът може да се използва за слушане с разбиране, устна комуникация, придобиване на специализирана лексика и умения за писане.
Ниво A2-B2; може да се разшири до C1, заедно с други източници.
Могат да се предложат различни видове дейности:
В разговор учениците идентифицират контекста на общуване и темата, участниците, които си взаимодействат в диалога, връзката между тях, три характеристики на всеки от участниците
Очаквани резултати:
Студентите усвояват специализирана лексика, свързана с темата за източника.
Студентите получават знания за специфични местни аспекти и проблеми както от обща широка и специфична културна гледна точка, така и от бизнес гледна точка; и от специфична за индустрията гледна точка (медицина, хотелиерство, икономика, социология).
Източникът стимулира творческия подход към писмо.
1. Лекторът представя темата на студента/групата/класа.
2. Лекторът дава ключов речник, като обобщава основните точки за зимния спортен туризъм в България: ползи, логистични подробности, добавена стойност.
3. Работа по двойки и групова работа: на учащите се дават части от материала/съдържанието. Задача: проучете, представете, обсъдете.
4. Домашна работа: създайте подобно съдържание

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

4

добавената стойност

5

повишаване на мотивацията

4

иновация / въвеждане на нови методи

4

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

4

aдаптивност

5

използваемост

5

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Източникът предлага цялостен подход към темата и прилежащата й лексика, фрази, изречения, текстови блокове и визуални елементи. Този полезен ресурс за ангажиране, продуктивно и подлежащо на оценка обучение в обучение мотивира както учениците, така и учителите да използват обща и терминологична лексика в ясно формулиране по важна тема на широка загриженост: околната среда и изменението на климата. Ангажиращ и забавен ресурс със силата си. Чрез въвеждането на тези кратки презентации (които могат да се използват за работа по двойки, дебат, презентация и т.н.), тези материали подобряват езиковите умения и отговорността към околната среда.
Източникът предлага изчерпателна пътна карта за изучаване на основните релевантни елементи на темата.
Едновременно информативен и мотивиращ, източникът предоставя подобрения на любознателния обучаем.
Традиционно използвани в изучаването на езици, рекламните материали могат да бъдат иновативни, доколкото езикови образци за развиване на умения за говорене, четене и писане.
Типът източник е напълно преносим към други проекти.
Може да се използва за оценка на уменията и валидиране на умения за говорене, четене и писане.
Гъвкавостта на съдържанието прави източника адаптивен към различни нужди, тъй като източникът може да се използва както изцяло, така и на части/секции (напр. карти).
Както е замислено от авторите на съдържанието и дизайнера, меките и/или хартиените копия на източника са лесни за използване от всеки.
Източникът е безплатен и достъпен на портала.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit