This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Уроци по български на различни теми

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

no date; recent; available

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Изкузтво и музика

Бизнес и комуникация
Журнализъм и медия
Медицина. Медицинска сестра
Туризъм

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

A1
A2
B1

Учебен материал

Дейност/задача
Аудио
Game
Guiding resources (online course/book)
Тест

Езикови полета

Лексика
Граматика
Prosody

Умения

Разбиране и слушане
Говорене
Писане
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

125 кратки безплатни онлайн урока по лексика и граматика с карти и игри, насочени към нуждите на начинаещи, адаптивни към групи учащи, които най-много се нуждаят от езикова подготовка, могат да бъдат валидирани.
Уроците са организирани по стандартна ежедневна тема; части на речта; конектори
Елементите от речника (думи, фрази, твърдения/изречения) са изброени по азбучен ред.
Упражнение за аудио речник, предлагано от „Среща с хора“ до „Нещата, от които се нуждая и от които нямам нужда“.
Разнообразен речник, който се нуждае от интегриране в разговора

Опции.

Този учебен източник може да се използва като допълнителен материал както за самостоятелно обучение, така и в клас. Съдържа кратки уроци с основен речник, организирани по ежедневни теми. Могат да се намерят най-често задаваните фрази и въпроси, които помагат за общуване на основно ниво в различни речеви ситуации. Като плюс стои фактът, че всяка дума може да бъде чута и следователно използвана в независими упражнения за четене и произношение. Тъй като всички уроци включват само лексика и няма систематична граматика, този ресурс не може да бъде основен източник за изучаване на езика. Някои уроци могат да се използват от учителя/преподавателя за упражняване на изграждане на речников запас, за самостоятелна работа на учениците при четене, слушане и произношение на думи или фрази/изрази/идиоми, както и за създаване на кратки диалози. Езиковите игри, включени в ресурса, стимулират учебния процес, като го правят по-малко труден и по-забавен и помагат при упражняването на научения материал. Всеки източник е подходящ за нива A1, A2; езикови игри могат да се използват в B1.

Указания

Лекторът обявява темата. Лекторът разделя групата по двойки. Всяка двойка слуша речника и преминава през играта за концентрация. Играта за съвпадение и слушане може да се използва като групова дейност. Напр.:
Урок 105. Кандидатстване за работа
L/S слуша списък с речник/фрази/изречения и преминава през упражнения за самопроверка.
Фразите за практикуване са дадени на английски, а българските им са както следва:
I am looking for a job. Търся работа.
May I see your resume? Може ли да видя автобиографията ви?
Here is my resume. Ето моята автобиография.
Are there references I can contact? Има ли препоръки, с които мога да се свържа?
Here is a list of my references. Ето списък с препоръките ми.
How much experience do you have? Колко опит имате?
How long have you been working in this field? Колко време сте работили в тази област?
Three years. 3 (три) години.
I am a high school graduate. Завършил съм гимназия
I am a college graduate. Завършил съм колеж.
I am looking for a part time job. Търся работа на непълно работно време.
I would like to work full time. Бих искал да работя на пълен работен ден. _
Урок 105. Кандидатстване за работа. L/S слуша списък с речник/фрази/изречения и преминава през упражнения за самопроверка. Фразите за практикуване са дадени на английски, а българските им са както следва:

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

3

добавената стойност

4

повишаване на мотивацията

4

иновация / въвеждане на нови методи

4

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

5

aдаптивност

5

използваемост

4

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Може да се използва във всички класове за изграждане на речников запас; слушане с разбиране; писане; превод.
Урок по речник > английски, български изречения, представени по списък
Игра за концентрация>
Флашкарти : Български изречения едно по едно
Игра за съпоставяне: английско и българско изречение. съвпадат ли
Tic-tac-toc : съпоставяне на чуто българско изречение с 6 варианта на английски
Игра за слушане: съпоставяне на чуто английско изречение с една от 6 опции на български.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit