This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Религиозен туризъм в България

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

no date; recent/updated

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Изкузтво и музика

Устойчивост
Педагогика
Туризъм

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

B2
C1
C2

Учебен материал

Дейност/задача
Picture/Graphics

Езикови полета

Лексика
Граматика

Умения

Говорене
Писане
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Безплатна брошура, автор на българското Министерство на туризма.
Богато илюстриран информативен и проницателен източник от 24 страници.
Този добре структуриран източник предлага съществена информация по темата на книжен разговорен български език с основна, специфична и терминологична лексика.
Информацията е представена в няколко раздела: 1. Някои факти за България, които трябва да знаете. 2. Загадките на Североизточна България. 3. Пътуване до светите места на Северна България. 4. Християнски паметници в Северозападна България. 5. Сердика (София) е моят Рим. 6. Карта. 7. Светите манастири-шедьоври на архитектурата, изкуството и културата. 8. Загадките на Южна България. 9. Пловдив. 10. Свещените Родопи планина. 11. Местността Рупите. 12. Южното Черноморие. 13. Екскурзия до светините на други религиозни общности: Джумая джамия, Синагогата в София. 14. Църковни празници и традиции.
Въпреки рекламния си характер, източникът предлага изобилие от фактологичен и снимков материал, който може да се използва за езиково изучаване.
Брошурата има версии на английски, френски, немски, испански, което я прави използваема в различни езикови среди.

Опции.

2. Източникът е тестван от българския преподавател в Мелитополския университет.
Ниво: B1 до C1. Брой ученици: групи от 7-10.
Изворът беше определен като полезен и мотивиращ, тъй като представя богатството на българското наследство по атрактивен начин. Темите са добре проучени, картата е точна и изчерпателна.
Учениците се интересуваха от разнообразието от религиозни традиции на Балканите и отговаряха положително на въпросите:
1. Харесаха ли ви ресурсите?
2. Бяха ли полезни за подобряване на вашите езикови умения?
3. Повишиха ли мотивацията ви да изучавате български като LSP?
4. Представляват ли иновативен подход към обучението на LSP.
5. От техническа гледна точка лесни и интуитивни ли са за използване?
Източникът е подкрепен с видео материал (произведен от Българска национална телевизия), използван от преподавателя на уроце.

Указания

Ресурсът може да се използва за слушане с разбиране, устна комуникация, придобиване на специализирана лексика и умения за писане.
Ниво A2-B2; може да се разшири до C1, заедно с други източници.
Могат да се предложат различни видове дейности:
В разговор учениците идентифицират контекста на общуване и темата, участниците, които си взаимодействат в диалога, връзката между тях, три характеристики на всеки от участниците
Очаквани резултати:
Излагане на контекстуализиран истински говорим език
Студентите усвояват специализирана лексика, свързана с темата за източника.
Студентите получават знания за специфични местни аспекти и проблеми както от обща широка и специфична културна гледна точка, така и от бизнес гледна точка; и от специфична за индустрията гледна точка (медицина, хотелиерство, икономика, социология).
Източникът стимулира творческия подход към писането,
1. Лекторът представя темата на ученик/група/клас> православни, еврейски и мюсюлмански забележителности в България.
2. Лекторът дава ключов речник, като обобщава основните точки за различните етнически и религиозни групи в България: ползи, логистични подробности, добавена стойност.
3. Работа по двойки и групова работа: на учащите се дават изрязани части от материала/съдържанието.
Задача: проучете, представете, обсъдете.
4. Домашна работа: създайте подобно съдържание по друга тема, избрана от ресурсът.

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

4

добавената стойност

4

повишаване на мотивацията

4

иновация / въвеждане на нови методи

4

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

5

aдаптивност

5

използваемост

5

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Този полезен ресурс за ангажиращо, продуктивно и подлежащо на оценка учебно обучение мотивира както учениците, така и учителите да използват обща и терминологична лексика в ясна формулировка по важна тема от голямо значение: околната среда и изменението на климата. Ангажиращ и забавен ресурс със силата си. Внасяйки тези кратки презентации и лекции, тези материали повишават езиковите умения и отговорността към световното културно наследство и духовните ценности на различните етнически общности.
Източникът предлага изчерпателна пътна карта за изучаване на основните релевантни елементи на темата.
Едновременно информативен и мотивиращ, източникът предоставя подобрения на любознателния обучаем.
Традиционно използвани в изучаването на езици, рекламните материали могат да бъдат иновативни, доколкото езикови образци за развиване на умения за говорене, четене и писане.
Типът източник е напълно преносим към други проекти.
Може да се използва за оценка на уменията и валидиране на умения за говорене, четене и писане.
Гъвкавостта на съдържанието прави източника адаптивен към различни нужди, тъй като източникът може да се използва както изцяло, така и на части/секции (напр. карти).
Както е замислено от авторите на съдържанието и дизайнера, меките и/или хартиените копия на източника са лесни за използване от всеки.
Източникът е безплатен и достъпен на портала.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit