This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Learn Estonian

Ilmumise kuupäev

n/a

Sihtgrupp

Õppejõud
Üliõpilased

Valdkond

Kunst ja muusika
Äri ja kommunikatsioon
Õigus
Meditsiin ja hooldus

Õppimismudel

Iseseisev õppimine
Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

mis tahes keel

Õppija soovitatav CEFR tase

A1
A2
B1

VAHENDI tüüp

Helisalvestus
Infoallikad (e-sõnastikud / teatmikud / vestmikud)

Keele aspektid

Sõnavara
Grammatika

Oskused

Kuulamine
Rääkimine
Lugemine

KIRJELDUS

Learn Estonian (Õpi eesti keelt) on Androidile mõeldud äpp, mis sobib kõige paremini algajatele. See on teemapõhise vestmikuna korraldatud rakendus. Igast teemast leiab kasutaja nii kasulikke väljendeid kui ka eraldiseisvalt sõnu. Huvipakkuval üksusel klõpsates kuuleb õpilane selle eesti keelt emakeelena kõneleja hääldamist. Keelt, milles eesti keelde tõlge tehakse, saab seadetes muuta, valides sobiva keele.

Juhtumiuuring

Äppi saab kasutada nii erinevates erialakeele tundides kui ka eesti kõnekeelele orienteeritud õppimisel. Selles on palju lehti, kus tutvustatakse põhilisi leksikaalseid üksusi, mis võivad küllaltki kõrgel tasemel olla. Õpetaja saab osa neist lehtedest määrata õpilastele individuaalseks tööks ja harjutamiseks, aga seejärel kontrollida või kasutada vastavaid (õpitud) elemente tunnitöö raames. Kui õpitakse iseseisvalt, võib õppija uurida ka erinevaid rakenduse pakutavaid teemasid ja tegevusi omas tempos ja enda huvide kohaselt. Äpp on mugav selle poolest, et pakub nii põhifraase kui ka spetsiifilisemat sõnavara. Veidi tüütu võib olla pidevalt ilmuv hüpikreklaam eelmisele lehele naasmisel. Muidu on see huvitav rakendus, mis pakub laia valikut tegevusi.

JUHISED

1. Laadige äpp alla.
2. Uurige ja nautige. Olles esimesel lehel saab minna otse mõne sissejuhatava teema juurde, nagu Perekond; Ilm, Tervitusvormid, Enesetutvustamine, Transport, või klõpsata raamatupildil, mille all on kirjas Sõnavara. Selle vajutamisel jõuate teisele lehele, kus on täpsemad ja mitmekesisemad teemad, millest igaüks pakub kord klõpsamisel erinevaid enesekontrolli- ja vaheteste.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

4

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

5

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

3

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

4

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

5

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

5

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

3

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

5

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

5

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Õpperakendus on käepärane vahend eesti keele algtaseme oskuste omandamiseks. Kuna rakendus sobib kõige paremini iseseisvaks õppimiseks, siis saavad õpetajad seda kasutada samamoodi klassis nii häälduse harjutamiseks kui ka tutvustades uusi sõnavaraelemente ja lühikesi grammatilisi konstruktsioone. Proovitesti saab luua kahel viisil: 1) näidata sihtkeelset elementi või väljendit ja paluda õpilasel see enne elemendil klõpsamist tõlkida, et saada vastus rakenduselt endalt; 2) klõpsates lehe ülaosas asuval sõnastikul, jõuab kasutaja teisele lehele, kus on palju erinevaid teemasid nagu perekond, turg, majandus, restoran, kontor jne. Igaühel neist on erinevad võimalused vastava põhisõnavara kasutamise harjutamiseks ja kontrollimiseks: sõna valimine, sõna kirjutamine, sõna kuulamine, segatestid, sõnapaari leidmine ja kiiruse testimine.