This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Ametniku soovitussõnastik / Advisory dictionary of document language

Ilmumise kuupäev

2013 (pdf version)

Sihtgrupp

Õppejõud
Üliõpilased

Valdkond

Äri ja kommunikatsioon
Rahvusvahelised suhted

Õppimismudel

Iseseisev õppimine
Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

inglise
eesti

Õppija soovitatav CEFR tase

C1
C2

VAHENDI tüüp

Infoallikad (e-sõnastikud / teatmikud / vestmikud)

Keele aspektid

Sõnavara
Grammatika
Pragmaatika

Oskused

Kirjutamine

KIRJELDUS

Ametniku soovitussõnastik on nii võrgus kui ka võrguühenduseta tänapäevane viitesõnastik, mis on mõeldud ametnikele ja kõigile, keda huvitab ärikeel. Kuigi definitsioonid on antud peamiselt eesti keeles, siis aeg-ajalt leidub sõnastikus ka tõlkeid inglise või vene keelde. Sõnastikku võib kasutada ka teatmeteosena, kuna see pakub võimalusi oma eesti kirjakeele parandamiseks. Sõnastiku soovitused põhinevad üldjoontes kirjakeele normil. Sõnastiku koostas Eesti Keele Instituut.

Juhtumiuuring

See materjal on praktiline juhend kõigile, kes soovivad õppida ametlikku ärikirjakeelt. Materjal sisaldab standardseid ja üldtunnustatud keelevorme ja väljendeid ning annab soovitusi nende alternatiivsete kasutusviiside kohta. Samuti võib olla tõhus leida aeg-ajalt tõlkeid inglise või vene keelde. Mugav on see, et materjali saab kasutada nii võrgus kui ka võrguühenduseta.

JUHISED

1. Avage link.
2. Sisestage teid huvitav sõna otsinguväljale (lehe keskel).
3. Teise võimalusena klõpsake sõnastiku PDF-failina allalaadimiseks otsinguvälja kohal olevat PDF-ikooni.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

5

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

5

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

3

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

3

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

3

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

3

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

4

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

4

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

5

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Kasutaja saab valida, kas ta soovib kasutada materjali võrgus või võrguühenduseta versiooni. Võrguühenduseta variandi korral saab sõnastiku alla laadida PDF-failina (otsige veebilehe ülaosas väikest PDF-ikooni). Võrgus olles peab kasutaja otsinguväljale sisestama teda huvitava sõna. Sõnastik pakub eestikeelseid selgitusi, aeg-ajalt ka valitud terminite tõlkeid inglise või vene keelde. Samuti on seal arvukalt aktiivseid linke lehtedele, kus kommenteeritakse sõnaraamatus antud soovitust.
Veebiversioonis saab kasutaja valida, millist teavet ta soovib valida, määrates kõige parempoolsemas lahtris konkreetse parameetri (valikus on märksõna, stiil ja eriala ning igalt poolt).

Otsinguvälja all vasakul on roheline ruut. See on laiendatav link, mis aitab päringutele määrata lisaparameetreid. Juhised on antud erinevates keeltes, sealhulgas inglise, saksa, soome ja läti keeles.

Otsinguvälja all on eestikeelne kiri. Selle ingliskeelne tõlge on: „You will find keywords in this Dictionary“. Avalehel olevate märksõnade tõlked on järgmised: „Reference laboratory“, „Extreme“, „Corporate Identity“, „Translate“, „Expand“.