This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Producerea de energie - termeni uzuali

data publicării

no

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Inginerie
Sustenabilitate

Scenariu de învățare

Învățare independentă
Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

engleză

nivel CEFR

A2
B1

tip de material

activitate/sarcină de lucru
audio
resurse de referință - dicționare, ghiduri gramaticale, ghiduri de expresii frazeologice

caracteristici lingvistice

vocabular
Punctuație

abilități

exprimare orală
citire comprehensiune

descriere

Resursa face parte dintr-un pod numit Romanian 101pod, care prezintă un set de pe diverse teme, dintre care unul este producția de energie: termeni comuni. Pod-ul conține un set de termeni legați de energie: putere, amplificator, baterie turbină etc. (și informații legate de exemplu, de gen, echivalent în limba engleză, pronunția accesibil prin clic pe pictograma difuzor), expresii (termeni complecși energie nucleară, panou solar, rețea electrică) și (câteva) exemple (Nu e nicio baterie în lanternă./ Nu există baterie în lanternă., Prețul benzinei este în creștere. / Prețul benzinei este în creștere.). În cazul unor propoziții sunt furnizate mai multe exemple. Stimulează învățarea autonomă, deoarece fiecare element poate fi redat din nou dacă este necesar pentru a obține pronunția corectă). Lipsa contextului pentru majoritatea articolelor este o problemă, dar acest lucru poate fi echilibrat prin utilizarea altor referințe (de exemplu corpusuri). Poate fi folosit de studenți în tehnologie și dezvoltare durabilă pentru a extinde vocabularul legat de subiect.

Studiu de caz

Resursa este utilă ca o completare a unei unități principale sau ca resursă de învățare individuală, deoarece introduce doar 22 de elemente de vocabular principale prezentate izolat, cu toate acestea, există o casetă suplimentară cu contexte și frazeologie pentru unele elemente, ceea ce poate ajuta integrarea lor în conversație. Unele casete - care pot fi accesate numai după crearea unui cont - oferă informații lingvistice și elemente vizuale, care susțin comprehensiunea. Resursa este evaluată în mod adecvat, poate fi utilizată cu studenții A2 și B1 începatori. Principalul său avantaj este posibilitatea cursanților de a exersa pronunția (elementele de vocabular sunt în română și engleză) individual, în ritmul lor propriu, cu cât de multe repetări este nevoie. Ușorul accent transilvănean al vocii folosite poate fi o piedică, dar și un potențial subiect de conversație interesantă pentru studenții cufundați în mediul lingvistic din alte regiuni ale României, fiind expuși altor accente. Considerăm că ar fi dificil ca resursa să fie utilizată în scopuri de evaluare, dar celelalte sugestii metodologice sunt fezabile.

Ghid de utilizare

Resursa poate fi utilizată ca o activitate de pregătire a celei de comprehensiune a textului citit în care majoritatea (sau toți?) termenii și expresiile se găsesc într-un text pe această temă, pentru a introduce noul vocabular.
Alternativ, formatorul / lectorul poate:
- să introducă tema
- să eliciteze vocabularul deja cunoscut legat de subiect
- să prezinte site-ul care conține noul set de unități lexicale
- să ceară elevilor să exerseze pronunția (individual sau în clasă)
- să ceară studenților să identifice un context pentru fiecare element lexical prezentat într-un corpus, cum ar fi CoRoLa (elementul lexical poate fi prezentat selectiv, nu toate trebuie prezentate în aceeași lecție)
- să verifice contextele cerând elevilor să citească cu voce tare ce au găsit
- să ceară studenților să identifice 3 contexte într-un corpus, cum ar fi CoRoLa, unde sunt prezente elementele lexicale, să le șteargă și să prezinte colegilor versiunea cu spații leibere pentru a sugera cuvântul/expresia lipsă;
- alternativ, lectorul poate face acest tip de activitate pentru evaluarea studenților

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

3

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

2

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

1

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

4

Adaptabilitate

3

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Resursa poate fi folosit pentru a introduce vocabular nou legat de domeniul Energie și la mai puțin avansați (A2-B1) pentru a le oferi pronunția, care este de interes mai mic, deoarece poate fi accesată în cele mai multe referințe disponibile pe Internet; interesul se află în elaborarea vocabular/glosar pe domeniu și în contextualizarea parțială a acestui set, deci nu este deosebit de inovatoare, cu toate acestea, posibilitatea imediată de control și de corecție poate fi un element pentru a spori motivația. Este greu transferabilă, deoarece se referă strict la perechea Engleză-Română, cu toate acestea, este versatilă și poate fi folosită pentru diferite tipuri de activități.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit