This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Климатека

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

May - August 2021

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Бионаука
Инженерство
Устойчивост
Туризъм

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

B2
C1
C2

Учебен материал

Аудио
Guiding resources (online course/book)
Видео

Езикови полета

Лексика
Граматика

Умения

Разбиране и слушане
Говорене
Критично мислене
Писане
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науката за климата достъпна за всички, създадена от учени, специалисти по климата, чрез обяснения с технически умения и аналитични способности на промените в климата
Климент Охридски, София, Геолого-географски факултет.

Опции.

2. Много специализирано съдържание, особено подходящо за студенти по география (както и близки и/или свързани области и специалности) и тези, които се интересуват от изменението на климата и природните явления. Тези потребители биха оценили ресурс, който има потенциала да предложи широка гама от езикови дейности в процеса на обучение. Онлайн курсът "Klimalt" би бил много подходящ за упражнения за слушане / разбиране / четене за тези, които се интересуват от темата. Подобно на други ресурси, той може да се използва за много дейности в зависимост от специалността на студентите. В тази връзка базата данни може лесно да се обогатява с материали от различни дисциплини, като психология, право, икономика, литература и др. Проф. Ася Асенова, Университет Климент Охридски, София и Университет Ка Фоскари, Венеция.

Указания

1. Тема от раздел "Митове" https://www.climateka.bg/category/myths/
„Промяната на климата и преди; днес сме свидетели на същото“, въвежда лекторът.
2. Преподавател и студент обсъждат заглавието >Мит: Климатът се променил и преди – днес е това и предвиждат съдържанието на видеото.
3. Групата гледа и слуша видео.
4. Учениците са помолени да работят по двойки: четат,
5. Учениците са поканени да прочетат текст/параграф.
5. Лексиката се обсъжда, учениците се приканват да използват речник.
6. Обсъжда се терминологията и се въвежда в работата по двойки.
7. Анализирана е стилистика на техническия български текст: фрази (Научен анализ показва...), лексика парниковите газове, климатични промени, колебание, количество, въглерод, доказателство, целия геоложки запис. причини, емисии, отделям etc.
Ресурсът може да се използва най-малко по три начина в преподаването: общ речник, терминология, академична комуникация в науката (говорене, писмо).

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

4

добавената стойност

4

повишаване на мотивацията

4

иновация / въвеждане на нови методи

3

прехвърляемост

4

оценка и валидиране на умения

4

aдаптивност

5

използваемост

5

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Този полезен източник със специализирано съдържание за ангажиращо, продуктивно и подлежащо на оценка обучение в ученето мотивира както учениците, така и учителите да използват обща и терминологична лексика в ясна формулировка по важна тема от широко значение: околната среда и изменението на климата.
Source е замислен като образователен инструмент за всеки човек.
Като представят кратки презентации и лекции, тези материали подобряват езиковите умения и отговорността към околната среда.
Разделът „Публикации“ включва глави за атмосферата, биоразнообразието, селското стопанство и почвите, икономиката и енергетиката, метеорологията. Интересен подход е изборът за обсъждане на „митовете“ (напр. температурата на Земята се дължи на естествени причини.)
Източникът също така включва видео лекция и речник.
Източникът може да се използва за различни видове студенти.
Ресурсът може да се използва най-малко по три начина в преподаването: общ речник, терминология, академична комуникация в науката (слушане, говорене, писмо).
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit