This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

The meaning of the names Constantin and Elena (Constantine and Hellen)/ Sensul numelor Constantin și Elena

data publicării

no

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Arte și muzică

Scenariu de învățare

Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B2

tip de material

activitate/sarcină de lucru
audio

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

comprehensiune aurală
exprimare orală
gândire critică
citire comprehensiune

descriere

Textul și înregistrarea audio (3:01 min) oferă o prezentare prin imagini și sunet a unor elemente culturale românești. Oferă de asemenea o mostră de utilizare a limbii române autentice contemporane și pot fi folosite (în clasă sau în mod autonom). Conținutul audio și suportul de text prezintă material lexical asociat cu domeniile istorie, literatură (mitologie) într-o limbă română contemporană, dar și posibile etimologii ale celor două nume - Constantin și Elena. În plus, le asociază cu neologisme formate cu ajutorul diferitelor afixe neoclasice, , ajutând astfel studenților să identifice astfel de afixe și cuvintele pe care le formează și în care sunt prezente (heli- heliofobie, helioterapie etc.) Poate crește gradul de motivre al studenților întrucât deschide o fereastră către antroponimia românească, oferă informație culturală si posibile corelații cu cultura/istoria/literatura studenților. Textul și înregistrarea pot fi utilizate în special de către studenții în domeniul Științe umaniste.

Studiu de caz

pending

Ghid de utilizare

Înțelegerea unui text oral, vocabular specializat, nivel C1, C2.
1. Activitate de încălzire: Ce nume românești cunoașteți ? Cunoașteți semnificația acestor nume?
2. Audiția înregistrării / lecturarea textului
3. Discuții în urma audiției/lecturii
4. Studenții sunt invitați să vorbească despre importanța numelor în cultura lor.
Rezultatele obținute:
- îmbunătățirea vocabularului specializat din domeniul Științe umaniste.
Riscurile care trebuie luate în considerare în timpul utilizării resursei :
- unii termeni pot aparține (sub)domeniilor necunoscute studenților sau limbajului general.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

4

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

4

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

1

Adaptabilitate

3

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Textul și înregistrarea audio pot fi folosite cu precădere de studenții din zona Științelor Umaniste fie în clasă, fie în mod autonom de către studenți. Pot fi organizate diferite tipuri de activități și pot fi stimulate diferite abilități (comprehensiune aurală, vorbire, scriere). Această resursă îndeplinește nevoile atât ale studeților, care o pot folosi și în mod autonom, cît și ale lectorilor, care o pot adăuga proiectelor didactice; pe vaza materialului video, se pot crea/adapta alte tipuri de activități/întrebări/ sarcini. Este ușor de accesat din punct de vedere tehnic atât de către studenți, cât și de către lectori.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit
Download