This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Cum să scrii un CV. Un interviu pentru angajare

data publicării

no

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Economie, afaceri și comunicare

Scenariu de învățare

Învățare independentă
Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B1

tip de material

activitate/sarcină de lucru
audio
Imagini/elemente grafice
Test

caracteristici lingvistice

vocabular
Pragmatică

abilități

comprehensiune aurală
exprimare orală

descriere

Lecția "Redactarea unui CV. Interviu de angajare" poate fi accesat pe pagina web "Curs de Limba Română", un proiect finanțat de Guvernul României, care se adresează tuturor celor care doresc să studieze limba română. Pagina web oferă mai multe module pentru 3 niveluri de competențe lingvistice: A1, A2 și B1. Aceste resurse didactice se referă în principal la situații reale din viața de zi cu zi. Toate exercițiile și textele sunt însoțite de ilustrații sau materiale video și audio. Ele încurajează dezvoltarea simultană a abilităților receptive și productive. Acest modul include o lectură pentru comprehensiune de text (un exemplu de CV), un test de comprehensiune bazat pe textul anterior, cu posibilitatea de a verifica răspunsurile on-line, și un material audio cu un exercițiu de completare a spațiilor libere bazat pe un material audio care poate fi redat sau întrerupt după necesități. Modulul include, de asemenea, o secțiune de gramatică care, în acest caz particular, se referă la substantive și adjective care desemnează naționalități.

Studiu de caz


Resursa didactică corespunde nivelului de competenţă B1 din CEFR şi vizează dezvoltarea competenţei de a înțelege, a transmite și a evalua un mesaj oral în context profesional. Resursa a fost utilzată la o clasă online aproximativ 180 minute, dar ar putea fi exploatată în mai multe ore de curs. Răspunsurile studenţilor au arătat faptul că majoritatea apreciază utilitatea informaţiei primite, stilul de predare şi materialul didactic utilizat. Recomandăm fragmentarea resursei didactice în 2 părţi distincte: 1) Redactarea unui CV şi 2) Interviul de angajare. Primei părţi i s-ar putea adăuga Redactarea unei scrisori de intenţie, ca instrument de comunicare scrisă, alături de CV. Exercitiile de gramatica s-au bazat pe fişa sintetică de gramatică oferită de resursă. S-a remarcat faptul că cele două elemente de gramatică vizate se adresează unor niveluri de competenţă diferite, A2 si B1+. Recomandăm adaptarea lor la nivelul ţintă al celorlalte activităţi de comunicare din resursă. Ghidul de utilizare este orientativ şi ar fi nevoie de adăugarea unor elemente de suport precum transcrierea dialogurilor din materialul audio.

Ghid de utilizare

1. Lectorul anunță titlul - Redactarea unui CV. Interviu de angajare.
2. Activitate pregătitoare. Lectorul pune următoarele întrebări: Ce este un CV? În ce situații avem nevoie de el? V-ați creat vreodată propriul CV? Ce informații ați inclus în el? Ați participat vreodată la un interviu de angajare? Ce întrebări sunt de obicei adresate la un interviu de angajare? Ce reguli trebuie să urmați la un interviu de angajare?
3. Studenții citesc CV-ul de pe pagina web și finalizează exercițiul cu variante multiple. Lectorul atrage atenția studenților asupra organizării CV-ului.
4. Studenții ascultă înregistrarea și finalizează exercițiul de comprehensiune aurală. Lectorul pune următoarele întrebări: credeți că intervievatul a produs o impresie bună asupra intervievatorilor? De ce?
5. Lectorul solicită fiecărui student să îndeplinească 2 sarcini: 1) să-și creeze propriul CV pentru a aplica pentru un loc de muncă manager într-o companie multinațională; 2) să alcătuiască o listă cu 8 întrebări pe care le-ar pune ca intervievator la un interviu de angajare într-o companie multinațională.
6. Joc de rol. Studenții sunt împărțiți în cupluri. Un student va juca rolul unui intervievator, punând întrebările pregătite. Celălalt își va prezenta CV-ul și va răspunde la aceste întrebări.
7. Feedback. Lectorul le cere studenților să ofere feedback cu privire la nivelul de dificultate al sarcinii.
Rezultate obținute:
- utilizarea vocabularului specializat din domeniul țintă
- dezvoltarea abilității de a citi/asculta un text specializat și de a extrage informațiile relevante
- dezvoltarea abilității de a redacta un CV
- dezvoltarea abilității de a participa la un interviu de angajare ca intervievator/intervievat.
Riscuri care trebuie luate în considerare:
- studenții trebuie să fie ghidați de către lector pentru o discuție eficientă și utilă;
- studenții s-ar putea confrunta cu dificultăți în scrierea unui CV și a unei liste de întrebări ale intervievatorului din cauza lipsei de experiență în acest domeniu; lectorul ar trebui să ofere studenților asistența necesară.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

5

Valoare adăugată

5

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

5

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

3

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

5

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

5

Adaptabilitate

5

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

4

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Lecția "Redactarea unui CV. Interviu de angajare " conține un eșantion de CV, urmat de un exercițiu cu alegere multiplă și un exercițiu de ascultare care prezintă o simulare a interviului pentru angajarea la un loc de muncă. Considerăm că acest material poate fi utilizat în lecțiile de limba română pentru studenții de afaceri, nivel B1, deoarece, în afară de vocabular tipic de aplicare de locuri de muncă, exercițiile contribuie la dezvoltarea unor abilități profesionale - redactarea unui CV, participarea la un interviu de angajare. Din punct de vedere tehnic, este foarte ușor de utilizat. Lectorii și studenții au acces ușor la link. Această resursă se poate încadra cu ușurință într-o abordare de învățare bazată pe sarcini. Lectorul poate pregăti diferite sarcini pentru diferite secțiuni. În cadrul acestei abordări, motivația studenților va fi sporită de aplicabilitatea directă a conținutului.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit