This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Cuvinte de origine dacă în limba română

data publicării

25.01.2019

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Arte și muzică
Formarea profesorilor

Scenariu de învățare

Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

C1
C2

tip de material

activitate/sarcină de lucru
audio
Video

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

comprehensiune aurală
exprimare orală

descriere

Videoclipul " câte cuvinte din limba dacică folosim astăzi?"(5:36) este centrat în jurul setului de cuvinte de origine dacică din limba română contemporană. De la începutul materialului audio se afirmă că deconstrucția lexicului dacic este o sarcină complicată și riscantă din mai multe motive: limba română a suferit numeroase influențe de-a lungul secolelor; în plus, dacii nu au lăsat niciun text scris substanțial. Există însă o serie de cuvinte care, potrivit lingviștilor, au fost moștenite de limba română din limba dacică. Un instrument util în acest sens este comparația cu limba albaneză, care este considerată succesoarea limbii dacice. Videoclipul combină informații prezentate sub formă de hărți, liste de cuvinte (citite cu voce tare – care ar putea fi folosite și pentru formarea pronunției), toponime.

Studiu de caz

Materialul propus a fost realizat cu un grup de studenți al căror nivel de competențe lingvistice se plasează la nivel B2 vorbire și nivel B2+/C1 înțelegere audio. Trebuie subliniat faptul că studenții aveau deja pregătirea teoretică pentru asemenea subiect – Cuvinte de origine dacă în limba română – fiind în anul trei al filologiei române (programul universitar realizat la nivel de licență). Materialul a fost folosit ca un exercițiu suplimentar la cursul semestrial de istoria limbii române.
Videoclipul are caracterul informativ, însă folosirea acestei resurse necesită cunoștințe de bază privitoare atât la istoria limbii române, cât și istoria cea mai veche a regiunii balcanice. Manifestarea contine greșeli istorice și etimologice, nu bazează pe surse științifice de încredere și prezintă opinii protocroniste, de ex. „albanezii de astăzi sunt urmașii Dacilor”. Apar foarte puține informații generale, iar materialul oferă lista de cca o sută de cuvinte de „origine dacă”. Ca atare sunt considerate toate cuvintele existente în cele două limbi: română și albaneză, ceea ce este o premisă greșită din punctul de vedere etimologic. Lista cuvintelor nu oferă informații suplimentare (clasă morfologică, sens, context etc.), iar materialul a fost evaluat de către studenți ca fiind monoton și puțin relevant.
Având în vedere toate problemele, videoclipul poate fi punctul de plecare în discuția asupra fenomenului negativ de protocronism precum și o provocare pentru studenți de a îndrepta greșelile și de a le confrunta cu faptele științifice confirmate de către lingviști, specialiști în domeniul istorii limbii române. Anna Oczko, Universitatea Jagiellonă, Cracovia, Polonia


Ghid de utilizare

1. Profesorul anunță tema - Cuvinte românești de origine dacică.
2. Activitate de pregatire pentru lecție. Profesorul pune următoarele întrebări: din ce familie de limbi face parte limba română? Din ce limbă a moștenit și împrumutat cuvinte? Ce știi despre limba dacică?
3. Profesorul înmânează o fișă de lucru cu următoarele întrebări: când a fost vorbită limba dacică pe teritoriul actual al României? De ce este complicat să identificăm ce cuvinte provin din limba dacică? Câte cuvinte care există în albaneză și română nu pot fi găsite în limbile din jurul acestor țări? Care dintre cuvintele de mai jos, conform videoclipului, provin din limba dacică? Care dintre ele nu au o etimologie clară? Biserică, adică, moș, țară, traistă, pălărie, poștă, baltă, miere, balaur, masă, mazăre, fereastră, ban, copil, stâncă, graniță, mânz, afin, podea, muguri, pământ, pârâu, burduf, vatră. Ce procent din vocabularul limbii române provine din limba dacică, conform videoclipului?
4. Studenții urmăresc înregistrarea de 2-3 ori. Profesorul cere studenților să răspundă la întrebările din fișă. Profesorul verifică răspunsurile studenților și oferă comentarii cu referire la informațiile de specialitate conținute în videoclip.
5. Profesorul pune următoarele întrebări: cum putem verifica originile unui cuvânt? Ce dicționare putem folosi? Profesorul cere studenților să caute originea cuvintelor din fișă în dicționarul online etimologic, lucrând în echipe de câte trei. Profesorul cere elevilor să marcheze cuvintele a căror origine menționată în dicționar nu corespunde informațiilor prezentate în videoclip. Profesorul pune următoarea întrebare: de ce credeți că există diferențe în ceea ce privește etimologia cuvintelor unei limbi?
6. Profesorul cere elevilor să pregătească și să prezinte exemple de cuvinte din limbile lor care au origini diferite.
Rezultate obținute:
- utilizarea vocabularului specializat din domeniul țintă
- dezvoltarea abilității de a asculta un text specializat și de a extrage informațiile relevante
- acumularea de cunoștințe în domeniul lingvisticii și istoriei.
Riscuri care trebuie luate în considerare:
- studenții s-ar putea confrunta cu dificultăți în înțelegerea textului fără nici un sprijin scris; profesorul ar trebui să le dea mai mult timp pentru a finaliza sarcina;
- studenții ar putea întâmpina dificultăți în înțelegerea unor termeni caracteristici domeniului țintă; profesorul ar trebui să ofere explicațiile necesare.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

5

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

5

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

3

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

5

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

4

Adaptabilitate

5

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Acest material poate fi folosit în timpul lecțiilor de însușire a vocabularului specializat în domeniul științelor umaniste din următoarele motive: 1. Înregistrarea prezintă un număr mare de termeni utilizat pe scară largă în lingvistică și istorie, precum și concepte cum ar fi: familie de limbi, reconstructiva lexicală, etimologie etc. Materialul oferă oportunități de a opera cu câteva instrumente importante de cercetare lingvistică și istorică în timpul vizionării videoclipului. Astfel, recomandăm utilizarea videoului pentru studenții în Științe Umaniste, nivelul B2-C2. Din punct de vedere tehnic, este foarte ușor de utilizat. Lectorii și studenții au acces ușor la link. Această resursă se poate încadra cu ușurință într-o abordare de învățare bazată pe sarcini, deoarece este organizată în diferite secțiuni/întrebări care permit lectorului să pregătească diferite sarcini fie pentru diferitele secțiuni, fie chiar pentru video în ansamblu. În cadrul acestei abordări, elevii se vor simți mai motivați să finalizeze sarcinile date.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit