This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Constantin Brâncuşi – „Viaţa mea a fost doar un şir de miracole“

data publicării

24.11.2018

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Turism

Scenariu de învățare

Învățare independentă
Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B1
B2

tip de material

activitate/sarcină de lucru
Ghid (curs/volum online)

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

comprehensiune aurală
exprimare orală
gândire critică
citire comprehensiune

descriere

Materialul prezintă un scurt video (5:46 min) despre viața și creația lui Constantin Brîncuși. La început, sunt prezentate primele etape ale vieții artistice a sculptorului român. Apoi sunt analizate caracteristicile artistice ale operei sale, fiind meționate cele mai faimoase sculpturi „Muza adormită”, „Începutul lumii”, „Domnișoara Pogany”, „Pasărea”, ca și proiectul „Fântâna lui Haret”. La final sunt prezentate detalii ale faimosului complex de la Tg Jiu Calea eroilor, care include si Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana fără Sfârșit. MAterialul video este însoțit de un text care urmează, în mare (dar nu în totalitate) conținutului video.

Studiu de caz

Testarea resursei a fost realizată online cu un grup ţintă eterogen (studenţi din următoarele ţări: Angola, Azerbaidjan, Cuba, Maroc, Siria) şi a constat într-un scurt documentar despre viaţa şi opera sculptorului Constantin Brâncuşi.Nivelul previzionat al resursei a fost B1-B2, astfel încât textul (transcrierea) aferent a fost adaptat (în ceea ce priveşte vocabularul, structurile gramaticale) pentru competenţele şi cunoştinţele achiziţionatede studenţi care aveau, în momentul utilizării resursei, nivelul A1-A2.Design-ul lecţiei propus în Ghidul de utilizare a constituit un punct de plecare, însă numai în proporţie de 10%. Documentarul a fost utilizat în secvenţa de consolidare a cunoştinţelor pentru un curs de cultură şi civilizaţie românească activînd în principal următoarele competenţe: receptare de text oral şi comunicare orală. Studenţii au apreciat resursa ca fiind interesantă şi eficientă mai ales pe segmentul dezvoltării vocabularului. Gafu Maria Cristina, Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Departamentul Filologie

Ghid de utilizare

Comprehensiune aurală, vocabular specializat, nivel B1-B2.
1. Profesorul anunță titlul – Creațiile lui Constantin Brâncuși.
2. Activarea cunoștințelor de fundal. Profesorul arată studenților imagini cu sculpturile lui Constantin Brâncuși și le pune următoarele întrebări: În ce secol credeți că au fost executate aceste lucrări? Cum ați descrie stilul lor? Ce trăsături distinctive puteți vedea în aceste sculpturi?
3. Profesorul cere ca fiecare student să își noteze 5 cuvinte-cheie care, din punctul lui de vedere, descriu operele pe care le-a văzut în imagini.
4. Profesorul spune studenților că urmează să vizualizeze un scurt film despre Constantin Brâncuși. Profesorul cere ca studenții să-și noteze cuvintele-cheie din film care descriu operele și stilul lui Constantin Brâncuși. Dacă textul este prea dificil pentru vizionare, profesorul sugerează ca studenții să folosească textul scris pentru verificarea înțelegerii informațiilor auzite.
5. După vizualizarea filmului, profesorul cere studenților să compare în perechi lista cuvintelor-cheie pe care le-au avut înainte și după vizionarea filmului.
6. Profesorul lansează o discuție liberă, punând următoarele întrebări: Putem compara creațiile lui Constantin Brâncuși cu ale unui alt sculptor / pictor sau artist în general? Există un sculptor sau pictor din țara voastră al cărui stil ar semăna cu cel al lui Brâncuși? Credeți că simplitatea formei poate exprima profunzimea conținutului?

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

4

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

4

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

4

Adaptabilitate

5

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Materialul prezintă un scurtmetraj (5: 46) despre viața și creațiile lui Constantin Brâncuși și un scurt material audio care sintetizează o parte din informațiile din text. Videoclipul este urmat de un text care în cea mai mare parte (chiar dacă nu perfect) corespunde conținutului filmului. Având în vedere faptul că, pe lângă viața personală a sculptorului, filmul oferă detalii despre trăsăturile distinctive ale creațiilor lui Brâncuși, acest material poate fi folosit în cadrul lecțiilor de Limba română ca limbă străină pentru domeniul Artelor, nivelul B1-B2. Faptul că resursa combină cele trei medii (scrise, audio și video), că oferă exemple din creația marelui sculptor, face ca ea să poată fi adaptată și utilizată cu ușurință (pot fi create diferite tipuri de sarcini în jurul resursei) și sporește motivația studenților.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit