This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Culture and Languages

Publicēšanas datums

2021

Mērķgrupa

Docētāji

LV

Joma

Māksla un mūzika
Uzņēmējdarbība un komunikācija
Starptautiskās attiecības
Skolotāju sagatavošana
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās
Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Angļu

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

B1
B2

Materiāla tips

Tiešsaistes mācību grāmata / mācību kurss

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika
Pragmatika
Fonētika

Prasmes

Klausīšanās
Runāšana
Kritiskā domāšana
Rakstīšana
Lasīšana
Mediācija

Apraksts*

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 10 valodu, tai skaitā latviešu valodas, apguvei B1-B2 līmenī. Interaktīvās jauktās mācīšanās valodu kurss veidots Erasmu+ projekta “Culture and Languages” ietvaros (2018-2021).
Partneri ir izveidojuši novatorisku mācību materiālu – atvērtās piekļuves mācību materiālu, izmantojot CLIL metodoloģiju (uz valodu balstītu satura apguvi), kas ietver visaptverošus jauktās apmācības moduļus, kas ietver tiešsaistes mācību materiālu un materiālu grupas/pāru darbam tērzētavās un klātienes sesijās, lai kompleksi attīstītu izglītojamo pamatprasmes.
Mācību materiāla pamatā ir partnervalstu kultūras mantojuma izpēte. Kurss veidots 10 ES valodās (HR, LV, PL, Sl, CZ, RO, HU, + EN, DE, FR kā galvenās svešvalodas, kurās runā Eiropā), lai sekmētu pieaugušo izglītojamo kultūras zināšanu un izpratnes, valodas prasmju un attiecīgu 21. gadsimta prasmju attīstību.
Kurss ir paredzēts pieaugušajiem, tostarp tiem, kuriem ir noteikti šķēršļi mācībām (ģeogrāfiski, sociāli, ekonomiski, kultūras, izglītības jomā) atkarībā no valsts.
Pilns kurss sastāv no 2 kursiem: 1) angļu valodas kursa no 18 moduļiem, 2) kultūras kursa 9 valodās, kur katrā valodā ir 18 moduļi. Katrs modulis ir izveidots kā unikāls stāsts ar ievadu, galveno daļu un nobeigumu/beigām. Students sāk ar ievadu situācijā un pilda uzdevumus, kamēr viņš/viņa nonāk līdz situācijas beigām, kurai ir sava veida secinājums vai atklāts jautājums, lai veicinātu plašākas diskusijas par šo tēmu. Studenti apgūst valodu iepazīstot partnervalstu kultūras mantojumu.

Gadījuma izpēte*

Kurss izmantojams kā patstāvīgs materiāls.

Vadlīnijas*

Angļu valodas kursa tehnoloģiskās vadlīnijas: http://e-culture.eu/wp-content/uploads/2020/03/O1_Technological-and-Pedagogical-guidelines-EN.docx
Kultūras kursu tehnoloģiskās vadlīnijas: http://e-culture.eu/o2-technological-guidelines/

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

5

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

5

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

5

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

5

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

5

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

3

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

5

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

5

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Ļoti labs kurss jebkurai studentu grupai.

B1/B2 līmeņa angļu valodas kursa programma: http://e-culture.eu/o1-curriculum/
Kultūras kursu programmas 9 valodās: http://e-culture.eu/o2-curriculum/
Projekta mājas lapa: http://culture-language.eu/