This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Unity in Diversity

Publikacijos data

2018

Tikslinė grupė

Dėstytojai
Studentai

Sritis

Verslas ir komunikacija
Turizmas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis
Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

anglų
latvių
lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

anglų

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

A1
A2
B1
B2
C1

Priemonės tipas

Vadovėlis/internetinis mokomasis kursas

Kalbos aspektai

Žodynas
Gramatika
Pragmatics
Fonetika

Gebėjimai

Klausymas
Kalbėjimas
Kritinis mąstymas
Rašymas
Skaitymas

Aprašas

An interactive course intended for learning 16 languages, including the Latvian language, at A1-C1 levels. The interactive blended-learning language course has been created within the Erasmus+ project “Unity in Diversity” (2016-2018).
The course comprises online learning materials available on the Moodle Learning platform and face-to-face interactive materials incorporating case studies, games, problem-solving tasks, videos, etc. targeted at developing VET learners’ language, intercultural and digital competence, creativity, problem-solving skills, and flexibility.
The complete course consists of three courses: 1) a new interactive A1 language learning course in 16 languages (CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, IT, LT, LV, RO, RU, SE, Si, TR) containing such modules as “Welcome”, “Hotel”, “Restaurant”, “Professional skills”; 2) A2/B1 language course in 16 languages comprising such modules as “Hotel Reception”, “Restaurant”, “Restaurant Kitchen”, “City”, “Hotel Business Centre” and “Management Offices”, the first two also as smartphone apps, the module “City” accompanied by 3 interactive maps and 3 inside hotel maps; 3) B2/C1 intercultural English language course comprising 8 modules “Hotel Front Office”, “Catering Service”, Hotel Management”, “Conference and Business Services”, “Off-site Services” and “Financial Management”, an intercultural module revealing cultural sensitivities of the nine partner countries and nine country modules featuring the main tourist information required for work; the course contains case studies, videos, on-line modules and face-to-face problem-based tasks.

Atvejo analizė

The course may be used as independent study material and as supplementary material to any LSP coursebook.

Gairės

Technological guidelines available on: http://esolams.eu/unity/course/view.php?id=89
Creating an account is free-of-charge: http://esolams.eu/unity/login/signup.php
Intercultural guidelines: http://www.vss-ms.si/wp-content/uploads/2021/04/Intercultural_Guidelines_Joint_variant.pdf
A1 curriculum: http://vss-ms.si/unity/A1Course_Syllabus-joint_version.pdf
A2/B1curriculum: http://esolams.eu/unity/mod/folder/view.php?id=843
B2/C1 curriculum: http://esolams.eu/unity/pluginfile.php/4524/mod_resource/content/1/Guidelines-B2-C1.pdf
Project webpage: http://languages4all.eu/
Mobile apps: http://vss-ms.si/apk/

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

5

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

5

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

5

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

4

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

5

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

3

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

5

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
A very good course for any group of students.
Nuoroda:
Visit