This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Koto-Suomi / My Home in Finland

Julkaisupäivämäärä

2019

Kohderyhmä

Opettajat
Opiskelijat

Ala

Journalismi ja multimedia
Oikeustiede
Opettajankoulutus
Matkailuala

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

A2
B1

Materiaalityyppi

Oppimateriaali (verkkokurssi tai -kirja)

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Kielioppi
Pragmatiikka

Taidot

Kuuntelu
Puhuminen
Kirjoittaminen
Lukeminen

Kuvaus

Koto-Suomi on verkko-oppimateriaali, joka on laadittu A2- ja B1-kielitasojen suomenoppijoille. Materiaali keskittyy yhteiskuntatieteisiin sekä työelämään ohjaukseen sopivaan sisältöön. Aineiston tarkoituksena on edistää suomen kielen oppimista integroidulla tavalla ja se koostuu kymmenestä luvusta, joissa on verkkotehtäviä ja lisämateriaalia opettajille. Materiaalin ja verkkotehtävien avulla opiskelijat voivat vahvistaa kielitaitoaan yhdistettynä IT-osaamiseen, tiedonhakuun ja yleisiin opintostrategioihin. Oppimateriaali ja opettajan lisämateriaali, ovat saatavilla pdf -muodossa.

Tapaustutkimus

Tätä aineistoa käytettiin vieraiden kielten ja kirjallisuuden koulutusohjelman perustason ja keskitaso siirtyvien välillä olevien suomen kielen opiskelijoiden harjoitustunnilla. Aineistoa käytettiin lisämateriaalina koulutusta ja työelämää käsittelevällä tunnilla, jonka tarkoituksena on laajentaa sanastoa ja soveltaa jo opittuja asioita käytännön harjoituksissa. Tunnilla käsiteltiin työharjoittelua. Oppimateriaali on ajan tasalla ja se herätti opiskelijoissa suurta kiinnostusta, sillä se tarjosi heille konkreettisia työkaluja, joita he voivat soveltaa akateemisen kontekstin ulkopuolella. Aihe kiinnosti opiskelijoita koska se tarjosi heille konkreettisen yhteyden todelliseen työelämään (opiskelijoiden on suoritettava työharjoittelu koulutusohjelmansa aikana). Uusien sanojen oppiminen onnistui hyvin tekstien avulla: toisin sanoen tekstin ymmärtämisharjoitusten olivat erinomaisia ja ne saivat opiskelijat pohtimaan aihetta omasta näkökulmastaan ja keskustelemaan aiheesta. Merkitysryhmien mukaan eteneminen osoittautui erittäin tehokkaaksi. Materiaali sopii hyvin myös opittujen asioiden kertaamiseen konkreettisella tavalla. Opiskelijoita motivoi myös se, että he ymmärsivät uusia tekstejä tutuista aiheista, vaikka ne olivat erilaisia verrattuna kurssin tavanomaisen oppikirjan teksteihin verrattuna Erityisesti opiskelijat pitivät työharjoittelupäiväkirjaideasta.

Ohje

Oppimateriaalissa on laaja valikoima aineistoja eri aiheista joita voi käyttää oppitunnilla tai lisämateriaalina itsenäiseen opiskeluun. Itsenäisen opiskelijan kannattaa edetä kappaleita järjestyksessä, sillä tekstit vaikeutuvat kappale kappaleelta. Opettajan johdolla aineistoa voi hyvin käyttää opettajan valitsemassa järjestyksessä.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

4

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

5

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

4

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

3

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

4

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

3

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Koto-Suomi sisältää autenttista materiaalia useista opiskelua ja työelämää koskevista aiheista. Aineisto on suunniteltu perustason ja keskitason suomen kielen oppijoille ja se sopii hyvin sekä itsenäiseen harjoitteluun että luokkahuoneeseen. Yhteiskuntaa, taloutta, kansalaisen oikeuksia ja Suomen oikeusjärjestelmää käsittelevät osiot sopivat hyvin niin yleissuomen kuin erityisalojen suomen kielen tunneille alkeis- ja keskitasolla. Kurssisivustolla on opettajalle lisämateriaalia, jonka avulla kurssin sisältöjä voi soveltaa erilaisille opiskelijaryhmille ja joita voi käyttää eri alojen opiskelijoiden kielitunneilla.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit