This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Digipäiväkoti Positiivari / Digital kindergarten Positiivari

Julkaisupäivämäärä

2017

Kohderyhmä

Opettajat

Ala

Opettajankoulutus

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

A2

Materiaalityyppi

Aktiviteetti/tehtävä
Kuva/Kaavio
Testi

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Kielioppi

Taidot

Puhuminen
Kirjoittaminen
Lukeminen

Kuvaus

Digipäiväkoti Positiivari on digitaalinen päiväkoti, joka toimii visuaalisen oppimisen ThingLink -alustalla. Etusivulla on päiväkodin aikataulu, josta voi edetä klikkaamalla päivähoidon eri hetkiin ja suomalaisen päiväkodin yleisiin tiloihin. Oppimateriaali tarjoaa runsaasti tietoa ja oppimistehtäviä kuvakenttien alla. Napsauttamalla tunnistetta oppija voi mennä päiväkodin huoneisiin ja niissä tapahtuviin tilanteisiin ja tehtäviin. Materiaali sisältää sekä ammatillisia tehtäviä että kielitehtäviä, jotka on suunniteltu opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden opiskelijoille. Ammattiin liittyvä sisältö on koulutukseen liittyvää materiaalia, joka käsittelee esimerkiksi lasten henkistä ja fyysistä kehitystä, ravitsemusta, monikulttuurisuutta ja liikuntaa. Materiaali sisältää myös ammatillisen sanaston, jota tarvitaan kurssin onnistuneessa suorittamisessa.
Materiaalissa on mahdollista edetä missä tahansa järjestyksessä koko materiaalin läpi tai vain valita joitain tehtäviä. Aineistoon on linkitetty myös Suomen varhaiskasvatussuunnitelman viralliset ohjeet.

Tapaustutkimus

Digipäiväkoti positiivari on verkkopäiväkoti visuaalisella oppimisalustalla Thinglink. Materiaali on suunnattu opettajankoulutukseen ja se sopii hyvin keskitason ja edistyneen tason suomen kielen opiskelijoille ongelmalähtöisessä oppimisessa. Materiaalissa yhdistyvät ammatilliset sisällöt ja kielitehtävät. Materiaaliin on koottu myös ammattiterminologia sanaston. Opiskelijat voivat liikkua digitaalisessa tilassa erilaisten oppimistehtävien ja -materiaalien välillä haluamassaan järjestyksessä. Tilaorganisaatio mahdollistaa kommunikatiivisten taitojen harjoittamisen erilaisissa tilanteissa, mutta silti yksinkertaisella tavalla. Oppimateriaali on interaktiivinen ja käyttää sisäänrakennettua ohjausta selkeästi niin, että se sopii hyvin myös itsenäiseen opiskeluun. Materiaali on helposti saatavilla ja opiskelija voi tehdä oppimistehtäviä omaan tahtiinsa. Materiaali auttaa opiskelijaa myös hahmottamaan oppimansa osana kokonaisuutta. Tehtävissä on käytetty erilaisia digitaalisia sovelluksia, kuten H5P, Kahoot ja Pic Collage.

Ohje

1 vaihe
Lue tarkasti läpi Aloita tästä -osan ohjeet
2 vaihe
Mene sen jälkeen osaan Päivälepo, lue satu ja tee harjoitus adjektiivien vertailuasteista.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

5

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

5

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

5

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

3

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

4

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

3

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Digipäiväkoti Positiivari on kiinnostava oppimateriaali ei-suomenkielisille opettajakoulutuksen opiskelijoille sekä luokkahuoneeseen että itsenäiseen opiskeluun. Varhaiskasvatuksen opetussisältö ja kielten oppiminen tapahtuvat samanaikaisesti (Content and Language Integrated Learning, CLIL). Materiaali sopii hyvin ammattisuomen harjoitteluun innovatiivisella ja mukaansatempaavalla tavalla. Materiaali motivoi opiskelijoita harjoittelemaan opettajaopintoihin ja varhaiskasvatukseen liittyvää terminologiaa ja viestintätaitoja virtuaalisessa päiväkodissa selaimen avulla. Monipuoliset sisällöt vastaavat hyvin opiskelijan tarpeisiin harjoitella ammatillista suomen kielen taitoa mielenkiintoisessa oppimiskontekstissa.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit