This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Lääketieteen sanasto / Medical Glossary

Julkaisupäivämäärä

2021

Kohderyhmä

Opiskelijat

Ala

Lääketiede ja hoitotyö

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

C2

Materiaalityyppi

Lisämateriaalit (verkkosanakirjat / kielioppioppaat / fraasisanakirjat)

Kielitaidon osa-alue

Sanasto

Taidot

Puhuminen
Kirjoittaminen
Lukeminen
Kääntäminen ja tulkkaus

Kuvaus

Lääketieteen sanasto on verkkosanakirja, joka sisältää lyhyitä määritelmiä ja kuvauksia lääketieteellisestä terminologiasta ja lyhenteistä. Lääketieteen sanasto on yksikielinen sanakirja, joka sisältää termit aakkosjärjestyksessä ja useita viittauksia monikerroksisen lääketieteellisen sanaston kuvattuun sanaan läheisesti liittyviin termeihin. Yleislääketieteen opiskelijat sekä muut terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat voivat käyttää opiskelutarkoitusten lisäksi materiaalia kielen- ja viestintätaitojensa kehittämiseen sekä potilaslähtöisen viestinnän helpottamiseen. Sanakirja on erittäin hyödyllinen myös lääketieteelliseen suomeen erikoistuneille kääntämisen ja tulkkauksen opiskelijoille. Sanakirja tarjoaa opiskelijoiden ja kääntäjien käyttöön tarkat ja ajan tasalla olevat termit.

Tapaustutkimus

Lääketieteen sanasto on tällä hetkellä ainoa verkossa vapaasti saatavilla oleva suomenkielisen lääketieteellisen terminologian sanakirja. Sanasto voidaan soveltaa lääketieteen kielenopetuksessa. Terminologiaan liittyvän tiedon etsiminen sopii niin äidinkielisten opiskelijoiden kuin ei-suomenkielisten lääketieteen ja yleisterveydenhuollon opiskelijoiden kielitaidon kehittämiseen. Sanastosta on hyötyä myös kääntämisen ja asiointitulkkauksen sekä kulttuurienvälisen viestinnän opiskelijoille. Se sopii hyvin erikoisalojen tekstinymmärtämisharjoituksien tueksi. Sanaston käyttö edellyttää edistyneen tason suomen kielen taitoa. Terminologian syventyminen opinnoissa voi tukea myös oman osaamisalan teoreettisten periaatteiden ja erityisterminologian ymmärtämistä. Sanasto soveltuu hyvin myös CLIL-opetusmenetelmän tueksi, itsenäiseen opiskeluun ja lääketieteellisten tekstien kirjoittamisen ja lukemisen tueksi. Sitä voidaan käyttää myös esiopetusmateriaalina kursseille valmistautumiseen.

Ohje

Sanastosta voidaan etsiä lääketieteen yleisiä termejä ja lyhenteitä selaamalla: sanaluettelo sisältää kaikki termit aakkosjärjestyksessä sekä viittauksia muihin läheisiin termeihin.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

5

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

3

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

2

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

3

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

1

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

1

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Lääketieteen sanasto on sanakirja, joka tarjoaa lääketieteen ja terveydenhuollon opiskelijoille hyödyllisen työkalun nopeasti muuttuvan lääketieteellisen terminologian oppimiseen suomeksi. Sanakirja on myös erittäin hyödyllinen lääketieteelliseen kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuville opiskelijoille. Sanakirjan käyttöön on suositeltava olla jo hyvä suomen kielen taito. Se on helposti opettajien ja opiskelijoiden saatavilla verkossa. Materiaali on perinteisesti toteutettu yksikielinen sanakirja, mutta se vastaa opiskelijoiden ja lääketieteen alan ammattilaisten tarpeeseen ajantasaisena lääketieteen terminologian lähdeteoksena. Sanasto on hyödyllinen myös lääketieteen kieleen erikoistuville asiointitulkeille ja kääntäjille (sekä opiskelijoille). Sanastoa on helppo käyttää lähiopetuksessa ja itsenäisessä opiskelussa tarpeen mukaan.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit