This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Clear!: a Latvian language teaching aid for Lithuanian students / Latviešu valodas mācību līdzeklis lietuviešu studentiem 'Skaidrs!'

Publicēšanas datums

2020

Mērķgrupa

Docētāji

LV

Joma

Tūrisms

Mācību veids

Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Lietuviešu

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A1

Materiāla tips

Audioieraksts

Valodas aspekti

Leksika
Fonētika

Prasmes

Klausīšanās

Apraksts*

Mācību materiāls ietver latviešu valodas mācību grāmatas “Skaidrs!” klausīšanās uzdevumus.
Mācību grāmatas mērķauditorija ir Lietuvas augstskolu baltu filoloģijas studentiem, kas sākuši latviešu valodas praktisku apguvi. Soli pa solim ejot cauri grāmatas sešām nodaļām, studenti var iepazīties gan ar latviešu un lietuviešu valodas gramatikas līdzībām un atšķirībām, gan grāmatas varoņu vadībā atklāt sev pazīstamo un svešo latviešu kultūrā, vēsturē un ģeogrāfijā.
Īpaša uzmanība grāmatā ir pievērsta latviešu valodas skaņu sistēmas apguvei. Studenti var ne tikai attīstīt prasmi uztvert un saprast tekstu latviešu valodā, bet arī ar grāmatā iekļauto fonētikas vingrinājumu palīdzību nostiprināt latviešu valodas izrunas prasmes.
Grāmata ir veidota bez starpniekvalodas, tādēļ to ir ieteicams izmantot kopā ar skolotāju.
Dotajā materiālā iekļauti tikai audio ieraksti.

Gadījuma izpēte*

Materiāls ietver tikai audio failus un tas ir izmantojams kopā ar mācību grāmatu. Materiāls ir domāts lietuviešu studentiem, tādēļ Latvijas studenti to nav izmantojuši.

Vadlīnijas*

Materiāls ir izmantojams auditorijā, docētāja vadībā. Studenti noklausās audio ierakstu un pilda uzdevumus no mācību grāmatas.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

4

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

3

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

2

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

1

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

5

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

1

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

1

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

1

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Materiāls ietver tikai audio failus un tas ir izmantojams kopā ar mācību grāmatu.

Mācību grāmata Skaidrs! Latviešu valodas aģentūras mājas lapā: https://valoda.lv/gramatas/pieaugusajiem/#close
Informācija Lietuvas mājas lapā Humanitas: https://humanitas.lt/en/skaidrs-latviesu-valodas-macibu-gramata-lietuviesu-studentiem-1-dalis.html