This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Interactive teaching aid 'Laipa' A2 / Interaktīvs mācību līdzeklis Laipa A2

Publicēšanas datums

2014

Mērķgrupa

LV

Joma

Uzņēmējdarbība un komunikācija
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Jebkura valoda

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A2

Materiāla tips

Tiešsaistes mācību grāmata / mācību kurss

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika
Pragmatika
Fonētika

Prasmes

Klausīšanās
Rakstīšana
Lasīšana

Apraksts*

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas apguvei A2 līmenī. Materiāls veidots atbilstoši mācību grāmatas Latviešu valoda Laipa A2  saturam.
Mācību līdzeklī ir fonētikas sadaļa, klausīšanās teksti un pašpārbaudes uzdevumi.
11 tēmas:
Es, mana ģimene
Kādi mēs esam
Mana dzīvesvieta
Pie dabas
Mans plānotājs
Iepirkšanās un pakalpojumi
Es interesējos par...
Es ceļoju
Svētku laiks
Darbs un izglītība
Es esmu Latvijā
Brīvpieejas papildmateriāls valodas prasmju nostiprināšanai, izmantojot Moodle platformu. Lejuplādējami, sazipoti audio faili, ko var klausīties arī tiešsaistē bez lejuplādes. Pašpārbaudes uzdevumiem dotas arī atbildes.
Izmantojams kā papildmateriāls A2 kursam.
Piemērots pieaugušajiem.

Gadījuma izpēte*

Studenti tiek motivēti izmantot līdzekli kā papildus rīkus pašmācībai un nodarbībās apgūtās vielas un valodu prasmju nostiprināšanai. Skolotāji nevērtē studentu veikumu šajā gadījumā. Tās ir patstāvīgās studijas.
Ja ir vēlme/nepiciešamība vērtēt studentu valodas prasmes, kontroldarbā/ieskaitē pēc tēmas apguves var izmantot līdzīgus uzdevumus.

Vadlīnijas*

Pēc tam, kad studenti ir izpildījuši atbilstošo moduli klasē, izmantojot mācību grāmatu Laipa A2, šo rīku var izmantot kā papildmateriālu pašmācībai un pirms kārtējās ieskaites.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

4

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

3

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

5

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

3

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

5

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

2

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

2

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

5

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Tas ir standarta rīks, izglītojamie to var izmantot patstāvīgām mācībām, skolotājiem nav iespēju to modificēt vai sekot līdzi izglītojamo panākumiem, taču izglītojamie var redzēt savus rezultātus un kļūdu skaidrojumus.

Mācību grāmata Laipa A2: https://valoda.lv/gramatas/pieaugusajiem/#close
Darba burtnīca Laipa A2: https://valoda.lv/gramatas/pieaugusajiem/#close
Pārbaudes darbi: https://maciunmacies.valoda.lv/speles/laipa-a2/