This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Getionary. Słownik polsko-angielski i angielsko-polski

Data publikacji

no date

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Bioscience
Biznes i komunikacja
Engineering
Law
Medicine & Nursing

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

A2
B1
B2
C1
C2

Rodzaj materiału

Materiały źródłowe (słowniki online/ przewodniki gramatyczne/ rozmówki)

Cechy językowe

Słownictwo
Pragmatyka

Umiejętności

Mówienie
Czytanie

Opis

Getionary .pl to internetowy polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów technicznych, medycznych, prawniczych i komputerowych.
Wersja bezpłatna zawiera 142 tys. tytułów haseł, podaje wymowę w języku polskim i angielskim. Wersję mobilną na telefony i tablety można pobrać ze strony m.gestionary.pl.
Aby uzyskać dostęp do bezpłatnej wersji online nie trzeba się rejestrować na platformie.
Dostęp do bardziej rozbudowanych słowników specjalistycznych jest płatny (abonament miesięczny lub roczny).
Wersja Getionary.pl z bezpłatnym dostępem (ogólna) jest przydatnym narzędziem pracy dla studentów, tłumaczy, do rozumienia tekstów specjalistycznych. Dostęp do niej jest szybki, przy wyszukiwaniu terminów wskazywane są błędy ortograficzne, podawane są przykłady użycia terminów w kontekście i kolokacje.

Studium przypadku

Proponowany słownik specjalistyczny oferuje jedynie ograniczony, bezpłatny dostęp. Ale znowu jest to przydatne narzędzie do budowania lekcji. Oczywiście, użytkownicy muszą znać specjalistyczną terminologię w języku angielskim.
Na zajęciach kilka specjalistycznych terminów jest proponowanych uczniom (w zależności od ich poziomu znajomości języka angielskiego) jako część lekcji. Na przykład,
labour market

labour expenses - koszty pracy
rynek towarowy
badanie rynku
Konstruując materiał dydaktyczny, nauczyciel wybiera tekst specjalistyczny (np. dla poziomu B2 - C1,
https://pfr.pl/aktualnosci/sytuacja-na-rynku-pracy-w-polsce-lepsza-niz-w-ubieglym-roku.html) i wspólnie z uczniami wyjaśnia słownictwo, zagadnienia gramatyczne.
Mimo że dostęp bez opłat jest ograniczony, ten słownik online jest całkiem dobrym narzędziem pracy, które można polecić studentom zainteresowanym językiem specjalistycznym.

Wytyczne

Wykładowca zapoznaje studentów z platformą Getionary.pl, działami oraz sposobem wyszukiwania terminów. Informuje ich, że istnieje również wersja na telefony komórkowe i tablety i pokazuje link, pod którym można ją pobrać.

1. Wykładowca sugeruje termin, np. spółka. Wspólnie z uczniami szukają tego terminu w słownikach. Wyszukiwarka podaje 326 haseł, ale spośród nich uczniowie wybierają 7 haseł.
2. Wykładowca zaprasza studentów do otwarcia rubryki Autentyczne teksty. Stamtąd wybiorą fragmenty Kodeksu spółek handlowych.
3. Sprawdzają terminologię dotyczącą rodzajów spółek, o których mowa w tych paragrafach.
4. Wykładowca proponuje uczniom fragment (150 słów) tekstu prawno-ekonomicznego, w którym pojawiają się sprawdzane pojęcia.

5. Uczniowie czytają tekst i sprawdzają pozostałe nieznane terminy w Getionary.pl.

Uwagi:
W zależności od profilu uczniów, scenariusz ten można zaadaptować dla terminologii medycznej lub technicznej.

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

4

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

3

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

4

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

3

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

3

Uwagi:
Students could check the differences between the use of terms in common language and specialist languages, they can take ownership of domain-specific terminology.
In the Autentyczne teksty/ Authentic texts section, excerpts from articles, blogs, documents are provided. Even if their machine translation is paid for, students and teacher can use these excerpts to observe the use of terms in context, but also as study material in class. The excerpts provided in this section are on average 70-80 words long. They can be copied and inserted into a word document.
Getionary.pl, the open access version, can be used constantly, both for individual study and for class work with students.
The teacher can suggest extracts from specialist articles and, using the online dictionary, clarify terms.
Website of the Teaching Source:
Visit