This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Konflikty. O tym, czy jesteśmy a nice skazani

Data publikacji

no date

Grupa docelowa

Dziedzina

Biznes i komunikacja
Dziennikarstwo i multimedia
Edukacja

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B2
C1
C2

Rodzaj materiału

Nagrywanie dźwięku

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Krytyczne myślenie
Czytanie
Mediation

Opis

Na platformie Centrum Nauki Kopernik zarówno wykładowcy, jak i studenci z zaawansowaną znajomością języka polskiego mogą znaleźć serię dobrze zrealizowanych podcastów naukowych (z zakresu nauk przyrodniczych, socjologii, psychologii itp.) ze specjalistami w tych dziedzinach.
Projekt graficzny platformy jest nieco uciążliwy, ale po pierwszym uruchomieniu uczniowie stosunkowo łatwo odnajdują transkrypcje podcastów i orientują się w krótkich prezentacjach na temat danego podcastu.
Bezpłatne podcasty (prezentowane przez specjalistów z dziedziny socjologii, historii, przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk itp.) mogą być szczególnie dobrym materiałem do samodzielnej nauki, rozwijania umiejętności językowych, ale także do rozwijania krytycznego myślenia.
Niektóre podcasty trwają ponad godzinę. Można je polecić do indywidualnego studiowania. Dlatego zaleca się, aby nauczyciel przeprowadził prezentację materiałów z wolnym dostępem.
Krótsze podcasty (około 25-30 minut) powinny być wybierane do budowania praktycznych lekcji. Jednak nawet w tym przypadku nauczyciel powinien zaplanować dwie lekcje, aby w pełni wykorzystać te materiały.
Nawet 30-minutowe podcasty mogą być podzielone na dwie sekwencje.
Słuchanie i praca z takim materiałem pozwala uczniom poznać specjalistyczne terminy z różnych dziedzin nauki. Mogą też lepiej poznać styl naukowy.

Studium przypadku

Ten podcast jest bardzo ciekawy, ponieważ zwraca uwagę słuchaczy na pewne ważne tematy poprzez dyskusje między ekspertami. Jest skierowany do zaawansowanych słuchaczy (być może bardziej przydatny dla doktorantów niż studentów studiów licencjackich).
Można go polecić do nauki indywidualnej. Do nauki w klasie jest jednak zdecydowanie zbyt obszerny i złożony. Można wybrać 8-10 minutowy fragment do omówienia ze studentami. Myślę więc, że ten podcast jest punktem wyjścia do budowania scenariusza nauczania, wyjaśniania słownictwa i gramatyki. Fragmenty można włączyć do kilku lekcji.
Doceniam jednak propozycję i myślę, że temat zarządzania konfliktem mógłby być ciekawym tematem do omówienia z uczniami.

Wytyczne

Wykładowca zapozna studentów z tym portalem, przedstawi im darmowe podcasty oraz gdzie i jak mogą otworzyć transkrypcje.
https://www.kopernik.org.pl/podcast-tu-centrum-nauki-kopernik
Zapozna ich z wybranym podcastem i wyjaśni temat przewodni,
"Kultura konfliktu", przedstawiając krótko gości.
Przygotowuje studentów do wysłuchania materiału proponując, aby najpierw otworzyli transkrypcję i słuchali w dwóch etapach.
1. Nauczyciel zaprasza studentów do wysłuchania podcastu i obejrzenia transkrypcji (sekwencja 1, 0 - minuta 14, sekwencja 2, minuta 14 do końca).
2. Po zakończeniu etapu słuchania, wykładowca wyjaśnia kilka terminów i wyrażeń, które pojawiły się w dyskusji (oraz w transkrypcji). Zachęca studentów do zajrzenia do słowników PWN dostępnych w Internecie.
3. Rozmowa kierowana - Co oznacza pojęcie "kultura konfliktu"? Jak jest ona postrzegana przez gości? Jakie czynniki historyczne, polityczne i społeczne wpływają na postawy Polaków wobec konfliktu? Zachęcamy uczniów do zastanowienia się nad postawami wobec konfliktów w ich społeczeństwach.

4. Mając przed sobą zapis podcastu, uczniowie mają za zadanie wskazać fragment, który uważają za najważniejszy, najbardziej inspirujący i krótko uzasadnić swój wybór.
4. Mając przed sobą zapis podcastu, studenci proszeni są o wskazanie fragmentu, który uważają za najważniejszy, najbardziej inspirujący i krótkie uzasadnienie swojego wyboru.
5. Uczniowie mają za zadanie wybrać 5 specjalistycznych terminów z transkryptu podcastu i sprawdzić je w Słowniku jezyka polskiego, dostępnym online, bezpłatny dostęp.
6. Uczniowie mają za zadanie opisać sytuację konfliktową i ocenić, jaki wpływ wywarła ona na nich.

Inne zajęcia
Ponieważ podcast jest dość obszerny, warto podzielić go na mniejsze części i słuchać z przerwami.
Uczniowie proszeni są o przedyskutowanie związku pomiędzy "kulturą konfliktu" a "kulturą konsensusu".

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

4

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

3

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

4

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

3

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

3

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
Odcinek 5, Konflikty. O tym, czy jesteśmy na nie skazani. Andrzej Leder, filozof kultury, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, psychoterapeuta oraz Maciej Tański, mediator zajmujący się sprawami rodzinnymi, relacjami w organizacjach.
Omówienie konfliktów odbywa się więc z kilku perspektyw, filozoficznej, historycznej, kulturowej, ekonomicznej.
Nawet jeśli na pierwszy rzut oka materiał może wydawać się trudny, to z pomocą lektora, który dzieli go na sekwencje i udziela dodatkowych wyjaśnień, może być czytany przez uczniów na poziomie B2 języka polskiego.
Podcast jest ciekawym i przydatnym materiałem dla tych, którzy chcą się zetknąć z tłumaczeniem tekstów naukowych. Ponieważ jest to przekaz ustny, nawet jeśli pojawia się w nim wiele specjalistycznych terminów, podcast jest bardziej przystępny dla studentów niż ściśle specjalistyczny tekst naukowy.
Website of the Teaching Source:
Visit