This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Popkultura a pandemia

Data publikacji

27.04.2021

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Sztuka i muzyka
Dziennikarstwo i multimedia

Scenariusz zajęć


Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B2
C1
C2

Rodzaj materiału

Nagrywanie dźwięku

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Krytyczne myślenie
Czytanie

Opis

Cykl podcastów Audycje Kulturalne jest projektem Narodowego Centrum Kultury.
Jest to kompleksowy projekt, realizowany przez prestiżowych dziennikarzy, z udziałem ludzi kultury z różnych dziedzin.
Portal składa się z 6 działów: Literatura, Muzyka, Film, Teatr, Sztuki wizualne, Edukacja. Oferuje niezwykle ciekawy obraz współczesnej kultury polskiej, zawiera informacje, wirtualne galerie, debaty na aktualne tematy, prezentacje wydarzeń kulturalnych.
Do każdego podcastu dołączona jest prezentacja portalu oraz zapis dyskusji, który można pobrać w formacie PDF.
Jest to portal polecany dla studentów z zaawansowaną znajomością języka polskiego (B2+, C1, C2), zainteresowanych dziennikarstwem, sztukami wizualnymi, literaturą, teatrem, filmem, zarządzaniem kulturą online, wirtualnymi muzeami i wystawami, edukacją itp.
Podcasty są świetnym materiałem do doskonalenia umiejętności przez tłumaczy języka polskiego.

Studium przypadku

Podcast Popkultura a pandemia pokazuje, jak wiele jest w Internecie materiałów, które nie powstały z myślą o nauczaniu języka polskiego jako obcego, ale można je w tym celu wykorzystać. Uczeń ma okazję posłuchać autentycznego języka i poznać niezbędne słownictwo, które z pewnością przyda mu się, gdy w przyszłości będzie musiał wziąć udział w podobnej dyskusji. Nagranie jest wyraźne i łatwo dostępne. Możliwość pobrania pdf-a z dokładnym zapisem rozmowy otwiera wiele innych sposobów wykorzystania tych materiałów. Są one przydatne zarówno w samodzielnej nauce, jak i podczas kursu na uczelni. Podczas zajęć mogą być punktem wyjścia do dyskusji, ale można też przygotować jakieś ćwiczenia, np. na uzupełnienie tekstu o brakujące fragmenty.

Wytyczne

Wykładowca przedstawia portal, poszczególne części, w jaki sposób można pobrać transkrypcje w formacie PDF. Wyjaśnia studentom, jak ważne jest słuchanie i czytanie prawdziwych materiałów przez profesjonalnych dziennikarzy. Zapowiada temat dyskusji.

1. Wykładowca proponuje uczniom pobranie transkrypcji w pdf i wysłuchanie materiału audio (15 minut), podążając za tekstem.
2. Podaje wyjaśnienia dotyczące słownictwa. Sprawdza, czy pojęcia są znane. Zachęca studentów do sprawdzenia znaczenia terminów w słownikach PWN, dostępnych w Internecie. Celem tego ćwiczenia jest przygotowanie ich do samodzielnej nauki.
3. Studenci są proszeni o krótkie przedstawienie twórczyni podcastu i jej gościa, wykorzystując informacje zawarte w tekście (i audio).
informacji zawartych w tekście (i nagraniu audio).
4. Wspólnie z studentami, wykładowca utrwala główne idee omawiane w podcaście.
5. Rozmowa kierowana: Jakie filmy oglądali w czasie pandemii? Na jakich platformach? W jaki sposób popkultura poradziła sobie z pandemią? Które z filmów wymienionych przez krytyka filmowego oglądali?
6. Studenci mają za zadanie przedstawić najciekawszy, ich zdaniem, aspekt przedstawiony w tym podcaście.

Inne zajęcia
Uwaga: Proponowany materiał może być wykorzystany w dwóch kursach. W drugim kursie, konwersacyjnym, uczniowie mają za zadanie przedyskutować:
1. Jak ograniczenia związane z pandemią wpływają na kino? Co stanie się z kinami, gdy widzowie będą zmuszeni do pozostania w domach?
2. W grupach 3-osobowych studenci mają za zadanie wykonać ćwiczenie dziennikarskie i nagrać dialog na jeden z tematów przedstawionych w podcaście lub rozmowie kierowanej w poprzednim kursie.

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

5

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

4

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

4

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

3

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
Odcinek Popkultura a pandemia jest realizowany przez dziennikarkę Katarzynę Oklińską, a jego gościem jest krytyk filmowy Łukasz Adamski.
Główne tematy rozmowy to "Co oglądamy w czasie izolacji?". Jak pandemia wpłynęła na produkcję filmową? Jak działają platformy VOD, Netflix, HBO i inne? Jak przetrwają kina? Jakie są preferencje widzów w Polsce, etc.?
Podcast trwa około 15 minut i może być wykorzystany zarówno do indywidualnej nauki, jak i w klasie.
Z pedagogicznego punktu widzenia, lektor powinien zapoznać studentów z atrakcyjnymi portalami internetowymi i źródłami, które pomogą im doskonalić swoje umiejętności.
Website of the Teaching Source:
Visit