This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Google Earth

Publikacijos data

n/a

Tikslinė grupė

Dėstytojai
Studentai

Sritis

Gyvybės mokslai
Verslas ir komunikacija
Turizmas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis
Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

Bet kuri kalba

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

B1
B2
C1
C2

Priemonės tipas

Paveikslėlis / interaktyvaus turinio pratimai

Kalbos aspektai

Žodynas

Gebėjimai

Kalbėjimas

Aprašas

Šis įrankis naudojamas vizualizuoti istorijas (pasakojimus) apie keliones ir turizmą. Programa padeda sujungti žodžius su paveikslėliais; ji suteikia virtualias keliones po visą pasaulį nuo aukščiausių viršukalnių iki giliausių uolų; galima kalbėti apie jų įspūdžius ir kelionių patirtį. Įrankis pateikia įvairių Lietuvos vietų, kurias mokiniai aplankė ar skaitė, vaizdus. Jo interaktyvios savybės leidžia stebėti judėjimą visoje Lietuvoje, priartėti prie įvairių geografinės, socialinės, pramoninės svarbos vietų; vizualizuoti tankiai ir retai apgyvendintas vietoves. Visa tai daro įrankį naudingą geografijos, verslo, turizmo, istorijos ir kai kurių kitų specialybių studentams.

Atvejo analizė

Svetainė naudinga, kai norite supažindinti Lietuvą su studentais, kurie labai mažai išmano kaimą, jo ryškias geografines ypatybes, atstumus tarp gyvenamų vietų ir pan. Studentai taip pat naudojasi šia svetaine, norėdami pranešti apie savo keliones po Lietuvą, apie lankomas vietas , žygiai pėsčiomis ir kita sporto įranga. Svetainė gali būti naudojama praktikuojant nurodymų pateikimą, įvardijant ryškias kraštovaizdžio ypatybes, nurodant maršrutus, kelius ir atstumus. Studentai dažnai naudojasi šia priemone rengdami individualias užduotis (pristatymus, mini tyrimus, verslo planus)

Gairės

Įrankis yra nemokamas ir lengvai naudojamas. Jos interaktyvios priemonės skatina mokinių motyvaciją ir susidomėjimą, skatina smalsumą ir tyrimus. Įrankis gali būti naudojamas susipažinti su įvairiais Lietuvos kraštovaizdžiais, su žymiomis istorinėmis vietomis, su gyventojais, transporto sistema, žemės ūkiu ir pramone. Studentai gali tyrinėti lankytinas vietas, žiemos ir vasaros sportą, kitas pramogas ir laisvalaikio užsiėmimus.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

5

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

5

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

5

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

4

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

5

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

3

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

4

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
Šis įrankis yra naudingas vizualiai palaikant kalbant apie bet kurią pasaulio vietą. Besimokantiems lietuvių kalbos interaktyviame žemėlapyje pateikiami vietovardžiai lietuvių kalba
Nuoroda:
Visit