This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Új utak a magyar nyelvhez;Jogi szaknyelv

A megjelenés dátuma

2002 February- 2012. January

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

jog

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2

A tanyanyag típusa

tevékenység/feladat

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

írás
olvasás

Leírás

Ez a taneszköz a magyar mint idegen nyelv tanulók számára készült weboldalon érhető el. Itt taneszközök, hallgatási tevékenységek, szövegek, feladatlapok gyakorlatokkal állnak rendelkezésre. Ezek típus és nyelvtudás szerint vannak rendszerezve. A tartalmakat magasan képzett szakemberek állították össze, akik több idegen nyelv és a magyar mint idegen nyelv tanárai vagy oktatói, akiknek szaktudásuk van a témában. A feladatlapok között van egy tematikus gyűjtemény a magyar mint idegen nyelv tanulói számára a magyar mint idegen nyelv feladatlapok magyar nyelven. Ezek célja, hogy bevezetést adjanak a jogi alapszókincsbe. A feladatlapok általában rövidek és kulcsokkal vannak ellátva. A feladatok többsége azok számára is hasznos lehet, akik nem akarnak elmélyülni a jog szókincsében.


Esettanulmány

Ezen a linken hét feladatlap található; ezek tematizálva vannak: Rövidítések jogi nyelven 1, Rövidítések jogi nyelven 2, Alkotmányjog. Ezek a feladatlapok ideálisak e speciális szókincs gyakorlására és értékelésére egyaránt. A szókincset előzetesen megtanítjuk; ezután a feladatlapok segítségével elmélyíthetjük a tudást. Mivel a feladatlapok elsősorban a párosítást használják utasításként, ez magabiztosságot ad a tanulóknak. Úgy gondolom, hogy a jogi szókincset először szótárból vagy egy speciális olvasmányból kell megtanítani, amely tartalmazza ezeket a szavakat; ezután a feladatlapok felhasználhatók az új szókincselemek gyakorlásához.

Útmutató

A feladatlapokon szereplő speciális jogi kifejezéseket vizuális eszközökkel lehetne szemléltetni. Lehetne fényképekkel illusztrálni pl. a munkajogi szakkifejezések jelentését. Ezután a szavak és a képek párosítását lehetne alkalmazni. Más kifejezések (pl. rövidítések) esetében magyar szövegmintákat, pl. szerződéseket, hivatalos leveleket lehetne használni hiteles anyagként; a tanulók láthatnák, hogyan használják ezeket a kifejezéseket valós környezetben; vagy a tanulók összehasonlíthatnák ezeket a mintákat az anyanyelvükön használtakkal. Ezután mind a párosítási, mind a páratlan feladatok ideálisak lennének a rövidítések és jelentésük összevetésére.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

4

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

4

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a weboldal a magyar nyelvet második nyelvként tanulóknak szól. Tulajdonképpen 7 pdf feladatlap található itt megoldásokkal. A speciális szókincs tanításának ez a módja nem a leginnovatívabb, azonban nagyon könnyen kezelhető mind az oktatók, mind a tanulók számára. Ezek a feladatlapok nagyon jók bizonyos szókincselemek gyakorlásához, nem reflexióra készültek.
A tananyag weboldala:
Visit