This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Hatnyelvű Pedagógiai Szótár

A megjelenés dátuma

2015

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2

A tanyanyag típusa

útmutató (online kurzus/könyv)

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

beszédértés
beszédkészség
kritikai gondolkodás
olvasás

Leírás

Ez a tananyag egy online, hatnyelvű pedagógiai szakszótár, ami a magyar felsőoktatás egyik legismertebb egyeteme az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának honlapján található. A Hatnyelvű Pedagógiai Szótár kiválóan használható a tanárképzésben a közép és felsőfokú nyelvtudással rendelkező hallgatók számára, akiknek szükséges fejleszteni a szövegértés, beszédkészség, kritikai gondolkodás képességét és pedagógiai szakszókincsüket. A tananyag mind az oktató, mind a hallgatók munkáját segíti: az oktató könnyen be tudja illeszteni a Hatnyelvű Pedagógiai Szótárt az órák menetébe és a diákok önállóan tudnak reflektálni a saját érzelmeikre, önismeretükre és empatikus képességükre, amit projekt során gyakoroltak.

Esettanulmány

A tananyagon alapuló projekt a következő szemeszterben lesz kipróbálva és a tanulók tudása a pedagógiai témákkal kapcsolatban félév végi Zh-ban lesz felmérve. A projekt során gyűjtött pontok beszámítanak a Zh eredményébe.

Útmutató

Bemelegítés:
A hallgatók nagy csoportban dolgoznak és elsőként közösen összegyűjtik az online szótár legfontosabb témaköreinek ( A tanulás értékelése; A tanulás szervezése; A tanulás tervezése; Feladattípusok, technikák; Módszerek; Munkaformák, szervezési módok; Pedagógiai szemléletmód; Tanulói jellemzők) szókincsét.
1. Magyarázza el a feladatot a hallgatóknak, akik 4 fős cspaptokban fognak dolgozni. Minden csapatnak 4 témakört kell választani (összesen 8 témakör van, minddel kell foglalkozni).
2. Házi feladat elkészíteni online és offline Quizleteket a témájukkal kapcsolatban (nyomtatott, vagy kézzel készített szókártyák).
3. A tanulók feltöltik a szókártyáikat (Quizlet) a közös online platformra (pl. Google Classroom), hogy minden diák láthassa és használhassa őket. A határidő két hét. A diákok a feladat során gyakorolják az új pedagógiai szókincset.
4. Az órán a hallgatók körben ülnek és a témaköröket gyakorolják egy játékkal. Mindenki kap egy kártyát. El kell magyarázniuk a témákört aminek a neve a kártyán van, a név elárulása nélkül. A többiek leírják a tippjeiket a füzetükbe. Aki kitalálja a téma nevét, pontot kap, ami beszámít a félév végi eredménybe.
5. Az oktató kiosztja a kártyákat. Minden tanulónak 5 perce van arra, hogy végiggondolja hogyan magyarázza el a kártyán lévő témát. A játék közben a diákok gyakorolják az új szókincset.
6. A hallgatóknak 4 perce van arra, hogy előadják az összefoglalást. A játék közben a diákok gyakorolják szövegértési és prezentációs készségüket is.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

4

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
A projekt jól illeszkedik az oktató és a hallgatók pszichológiai és kommunikációis igényeihez; kreatív és informatív egyszerre. Mivel a projekt elvégzése közben a hallgatók sok szakszókincset használnak az pedagógiával kapcsolatban ezért a feladat kiválóan alkalmas a fejlődésre. Az pedagógiai témakörök erőteljesen motiválhatják a tanulókat arra, hogy jobban megismerjék a jövőbeli hivatásukat, az idegennyelv használata ebben a szituációban eszköz, de természetesen fejlődnek az idegen nyelvi készségeik is.- A szakmai pedagógiai témakörök és a projekt alapú tanulás - melyek elengedhetetlenül fontosak a tanárképzésben- viszonylag új fogalmak; használatuk a tanórákon innovatív és többféle, kreatív módon történhet. Mivel az online szótár 6 nyelvű, ezért rendkívül könnyen lehet más idegennyelveken is használni.
A témakörök kiválóan alkalmasak a tanulók önreflexiójának megfigyelésére és a szakszókincs ellenőrzésére, mérésére.
A tartalom könnyen az oktató és a tanulók igényeihez, nyelvi szintjéhez szabható.
Az online pedagógiai szótárt nagyszerűen lehet szakmai célokra használni. A szakszókincs fejleszti a tanulók pedagógiai szakmai tudását, szókincsét.
Az online szótár könnyen elérhető az interneten, a keresőszavak beírásával.

A tananyag weboldala:
Visit