This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Kutatási hipotézisek

A megjelenés dátuma

2019

Célcsoport

hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2

A tanyanyag típusa

tevékenység/feladat

Nyelvi jegyek

pragmatika

Készség(ek)

beszédkészség
kritikai gondolkodás

Leírás

Ez a power Point prezentáció egy a pedagógiai kutatásokkal foglalkozó kurzus része. Osztálytermi tananyag, mely értelmezi és a kutatási tervezés folyamatába illeszti a kutatási hipotéziseket.Hazsnálható a kurzus folyamán, miközben a diákok pedagógiai kutatási témájú, magyar nyelvű cikkek megértését segíti és egyben kialakítja azt a készséget, hogy a hallgatók meg tudják fogalmazni saját hipotéziseiket. Miközbe a hallgatók megvitatják a kutatási problémákat, tisztázódnak a kutatási problémával kapcsolatos értelmezéseik, továbbá kisérletet tesznek saját tételmindatok megfogalmazására a kutatási témával kapcsolatban. Eközben egy sor hasznos kifejezés és szakszó jelentésének tisztázására nyílik lehetőség.
A prezentációt a hallgatók előre (az óra előtt) megkapják, így jegyzetelhetnek ill. megfogalmazhatnak kérdéseket. Az is hasznos lehet, ha a tanár készít jegyzeteket az óra alatt felmerülő kérdésekről a diákok számára a diák között vagy külön diákon. a hallgatók használhatják a prezentációt a kurzus folyamán referencia anyagként is, visszatérhetnek a prezentációhoz mialatt saját hipotézieik megfogalmazásának folyamata zajlik, majd azokat megvitatják csoport szinten és véglegesítik. A diákok részt vehetnek a prezentáció fejlesztésében ill. véleményezhetik az anyagot a kurzus végén.

Esettanulmány

Ezt az anyagot a tanítóképzés BA kurzusain lehet használni 15-20 hallgatóval. A kurzus vezetője feltölti az anyagot a kurzus online oldalára az óra előtt. A hallgatók készülnek az órára, értelmezik a diákon levő szakkifejezéseket, kérdéseket fogalmaznak meg, lefordítják az anyagot majd kísérletet tesznek saját hipotézisek megfogalmazására. Lehetséges, hogy ezek a hipotézis-javaslatok még nem alkalmasak a kutatási téma feltárására, de nem is ez a cél a kurzusnak ezen a pontján, hanem hipotéziseket kell megfogalmazni és bírálni, változtatni a kutatás sikere érdekében. Az óra a tanári prezentációval kezdődik, Ezt az anyagot eddig háromszor használták, (ebből egy online oktatási formában történt), és megfelelő tanítási anyagnak bizonyult a hallgatók szakmai szókincsének bővítésére a pedagógiai kutatások terén. Az anyag arra is felhasználható, hogy a hallgatók kutatási beszámolók és pedagógiai cikkek szakmai nyelvi megértésében és értelmezésében gyakorlatot szerezzenek.

Útmutató

Legyen a hallgatóknak lehetőségük még a tanóra/szeminárium előtt megismerkedni az anyaggal.
Kérjük meg a tanulókat, hogy alkossák meg saját hipotéziseiket, miközben megpróbálják megérteni, a jó hipotézis jelentését és szabályait.
Habár a csoportmunka nagyon hasznos egy vitában, a frontális visszajelzés abszolút szükséges, hogy mindannyian ugyanazt gondolja és értse, mielőtt a saját hipotéziseiket megalkotják.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

4

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

4

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

3

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

4

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

4

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

4

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Önmagában ez az oktatási eszköz nem egy innováció. Mégis hasznos lehet két okból. Először is ez az anyag megteremtheti a lehetőséget, hogy az egész csoport szakmai kérdésekről vitázzon. Másodszor pedig jó alapja lehet csoportmunkának. Végül, az anyagban tárgyalt szakmai kérdések fontos részét képezik a hallgatók szakmai fejlődésének. Sok hasznos fogalmat, szakmai szóanyagot használ, és ezek jelentését is tisztázza. A szakmai szókincs fontos része a hallgatók felsőoktatási kutatási feladatainak (szakdolgozat) teljesítéséhez. Az is lényeges, hogy a prezentáció anyaga folyamatosan bővíthető, akár az órák folyamán is, így a szaknyelvi fejlődésben hosszabb távon is hasznos lehet. Ez az anyag ezen kívül még könnyen átalakítható más nyelvi kurzusokon is felhasználható anyaggá.
A tananyag weboldala:
Download