This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Szókincsfejlesztés - környezetvédelem

A megjelenés dátuma

02.2015

Célcsoport

hallgatók

Képzési terület

élettudományok

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B1

A tanyanyag típusa

tevékenység/feladat
Picture/Graphics
Test

Nyelvi jegyek

szókincs
nyelvtan

Készség(ek)

beszédkészség
írás
olvasás

Leírás

Ez a tananyag egy BlogSpoton található, amelynek neve Magyar tanfolyam kezdőknek és haladóknak. Ezen a weboldalon számos írásbeli és szóbeli feladat, valamint online gyakorlat található a magyar, mint idegen nyelv tanulására és tanítására. A feladatok ingyenesen letölthetők PDF formátumban, de előzetesen regisztrálni kell.
Ez a feladatlap megfelel a magyarul környezetvédelmet tanuló középhaladó szintű tanulók igényeinek. Ez az összetett feladatlap szókincsbővítésre, nyelvtani gyakorlatra, beszédgyakorlatra és az olvasott szöveg megértésére vonatkozó feladatokat tartalmaz. A gyakorlatok tartalmazzák a környezetvédelem alapvető szókincsét. Ezek a feladatok önálló és osztálytermi használatra egyaránt alkalmasak. Ezt a munkalapot könnyen online feladattá lehet alakítani.

Esettanulmány

Számomra nem ismert, hogy ezt az anyagot használták -e már. A feladatlap ingyenesen letölthető az internetről, de ezen a webhelyen nincs visszajelzés.
Ez a feladat alkalmas az B1 nyelvi szintű tanulók számára. A célcsoportot a magyar, mint idegen nyelv nyelvtanfolyam résztvevői teszik ki. Ez a kurzus kifejezetten a környezetvédelem szaknyelvével foglalkozik. A csoport résztvevőinek száma nem releváns. A feladatok partnermunkaként és csoportmunkaként egyaránt használhatók.
A feladat célja: a tanulóknak meg kell ismerniük a környezetvédelemmel kapcsolatos szókincset és az állandó szókapcsolatokat. Emellett a nyelvtanulóknak meg kell érteniük a környezetvédelemről szóló cikkben szereplő információkat. A kapcsolódó nyelvtant is gyakorolják: az igék ragozását és a felszólító mód használatát.

Útmutató

Bevezetés / ráhangolódás: Először nézzük meg a témával kapcsolatos képeket, majd szósün segítségével a táblán aktiválhatjuk a már korábbi ismereteket, egyúttal felkelthetjük az érdeklődést a témával kapcsolatban.
1. lépés: Nyelvtan: Ismételjék át a felszólító móddal kapcsolatos korábbi ismereteiket a gyakran használt példamondatok segítségével. Először szóban alakítsa ki, majd írásban az igék felszólító módját. 1. Feladat.
2. lépés: A szövegértés:
- Olvasás előtt beszélgessenek a cikk címéről és lehetséges tartalmáról.
- Olvassák el a szöveget a megfelelő olvasási stratégiával, és párosítsák a kérdéseket a válaszokkal. Ellenőrizzék a válaszokat párban vagy kisebb csoportokban.
Olvasás után: készítsenek interjút a megadott kérdések segítségével.
3. lépés: Olvassák el a harmadik gyakorlat szövegét, és töltsék ki az üres pontokat. Írják be a megfelelő szót a megadott kifejezés helyett.
4. lépés: A diákok párokra vagy kis csoportokra oszlanak, és a bevezetés során használt kép segítségével rövid párbeszédeket folytatnak.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

4

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

3

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

4

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

4

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a feladatlap kielégíti a magyart, mint idegen nyelvet középszinten tanuló diákok igényeit. PDF formátumban érhető el, de a tanárok könnyen készíthetnek belőle online feladatot. A tanulókat az érdekes feladatok és sok kép motiválják a tanulásra. A tanulás nyelve a magyar, de ezeket a feladatokat könnyen át lehet alakítani más nyelvekre. A diákok előrehaladásának nyomon követése nem jelent kihívást, hiszen a megoldókulcs megtalálható a feladatlap végén. Lehetőség van arra is, hogy a tartalmat a tanulók igényeihez igazítsuk, és több szövegértési feladatot készítsünk hozzá. A megszerzett szakszókincs gazdagítja a környezetvédelmi ismereteket.
A tananyag weboldala:
Visit