This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Nyári egyetem Szegeden

A megjelenés dátuma

17.02.2015

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma


Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

angol

KER szint

B1
B2

A tanyanyag típusa

Picture/Graphics

Nyelvi jegyek

szókincs
nyelvtan

Készség(ek)

olvasás

Leírás

Ez a tananyag egy megbízható és jó hírű újság (Magyarul Tanulok: http://www.magyarultanulok.com/?site=magazine) webhelyének mintaoldalán érhető el. A feladatlap megfelel a tanárképzésben tanuló középhaladó szintű tanulók igényeinek. Ez az újság különféle tematikus gyakorlatokat tartalmaz, amelyek az órán használhatók: regionális tanulmányok, nyelvtan, gyermekdalok, különféle gyakorlatok, hallásértési szövegek. A feladatlap fejleszti az olvasási készségeket, ugyanakkor bővíti a szakmai szókincset. Ez a feladatsor segítséget nyújt mind az oktatónak, mind a tanulóknak és fel lehet használni a önálló munka során, de osztályteremben is.

Esettanulmány

Számomra nem ismert, hogy ezt az anyagot használták -e már. A feladatlap ingyenesen letölthető az internetről, de ezen a webhelyen nincs visszajelzés.
Ez a feladat B1+, B2 nyelvi szintű tanulók számára alkalmas. A célcsoport a magyar, mint idegen nyelv nyelvtanfolyam résztvevői. A nyelvtanfolyam kifejezetten a tanárképzés szaknyelvére vonatkozik. A csoport résztvevőinek száma nem releváns. A feladatok partnermunkaként és csoportmunkaként is egyaránt használhatók.
A feladat célja: a tanulóknak meg kell ismerniük a tanárképzés szókincsét, amelyek segítségével állandó kollokációkat tudnak használni. Ezenkívül a nyelvtanulóknak meg kell érteniük a Nyári Egyetemről szóló cikk információit. A legfontosabb szavak jelentése németül és angolul is meg van adva a szószedetben.

Útmutató

Bevezetés / ráhangolódás: Keressenek közösen információkat Szeged városáról, és beszéljenek arról, hogy mit jelent a nyári egyetem. Aktiválják a korábbi ismereteket, ez felkeltheti az érdeklődést a téma elsajátítása iránt.
1. Lépés: Olvasásértés:
- Olvasás előtt beszélgessenek a cikk címéről és lehetséges tartalmáról. Nézzék meg a képeket, és állításokat fogalmazzanak meg arról, hogy mit lehet csinálni egy nyári egyetemen.
2. lépés: Először olvassák el a szöveget nagyobb részekre felosztva. Keressék meg az alapvető információkat minden bekezdésben. Válaszoljanak a kérdésekre: Ki? Mit? Amikor? Ahol? Hogyan? Húzzák alá a kulcsszavakat.
3. lépés: Olvasás 2. fázis: olvassák el a szöveget másodszor is. Ezekkel a gyakorlatokkal lehet ellenőrizni a szöveg megértését: feleletválasztós teszt, különféle feladatok, táblázatba rendezett információk. Segítségként a második oldalon találnak egy szószedetet a legfontosabb szavak német és angol jelentésével.
4. lépés: Osszuk fel az osztályt csoportokra, és játsszunk szerepjátékot a szövegben megosztott leghasznosabb információkról. A szerepjáték során a diákoknak a lecke során bevezetett és gyakorolt szókincset kell használniuk.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

4

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

2

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

4

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

3

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

3

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

1

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

3

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a cikk megfelel a magyar nyelvet idegen nyelvként B1+, B2 szinten tanuló diákok igényeinek. A feladatsor PDF formátumban érhető el, de a tanárok könnyen készíthetnek belőle online feladatot. A tanulókat érdekes feladatok és sok kép használata motiválhatja a tanulásra. A tanulás nyelve a magyar, és ezt a feladatsort nem lehet más nyelvekre átalakítani. Lehetőség van viszont arra, hogy a tartalmat a tanulók igényeihez igazítsuk, és több szövegértési feladatot készítsünk hozzá. A szakszókincs ismerete bővíti a tanárképzéssel kapcsolatos ismereteket. Sajnos a szöveg olvasásán kívül nincs feladat.
A tananyag weboldala:
Visit