This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Tavaszi munkák a kertben. Igekötős igék felszólító módban.

A megjelenés dátuma

02.2015

Célcsoport

hallgatók

Képzési terület

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

A1

A tanyanyag típusa

tevékenység/feladat
Picture/Graphics
Test

Nyelvi jegyek

szókincs
nyelvtan

Készség(ek)

írás
olvasás

Leírás

Ez az oktatási forrás egy BlogSpoton található, amelynek neve magyar tanfolyam kezdőknek és haladóknak. Ezen a weboldalon számos írásbeli és szóbeli feladat, valamint online gyakorlat található a magyar, mint idegen nyelv tanulására és tanítására. A feladatok ingyenesen letölthetők PDF formátumban, de előzetesen regisztrálni kell.
Ez a feladat teljesen megfelel a kezdő szintű diákok igényeinek, akik magyarul tanulnak bármilyen mezőgazdasági ágazatban. Ez az összetett feladatlap a szókincsbővítéssel, a nyelvtangyakorlással és a beszédgyakorlattal foglalkozik változatos formában. A gyakorlatok tartalmazzák a kertészeti szakmák alapvető szókincsét. Ezek a feladatok alkalmasak diákok számára önálló és osztálytermi használatra. Ezt a munkalapot könnyen online feladatlappá lehet alakítani.

Esettanulmány

Számomra nem ismert, hogy ezt az anyagot használták -e már. A feladatlap ingyenesen letölthető az internetről, de ezen a webhelyen nincs visszajelzés.
Ez a feladat alkalmas az A1 nyelvi szintű tanulók számára. A célcsoportot a magyar, mint idegen nyelv nyelvtanfolyam résztvevői teszik ki. Ez a kurzus kifejezetten a mezőgazdaság szaknyelvével foglalkozik. Mivel a feladatlap tartalmazza az alapvető szókincset, azonnal használható egy tanfolyam kezdetén is, nem kell hozzá különösebb általános nyelvi tudás. A csoport résztvevőinek száma nem releváns. A feladatok partnermunkaként és csoportmunkaként egyaránt használhatók.
A feladat célja: a tanulóknak meg kell ismerniük a kertészkedés alapszókincsét, valamint rögzített kollokációkat is tudnak használni. A kapcsolódó nyelvtant is gyakorolják: az (igekötős) igék ragozását és a felszólító mód használatát.

Útmutató

Bevezetés / ráhangolódás: Használjuk a veteményeskert képet a téma megismertetéséhez. Szósün segítségével a táblán aktiválhatjuk a már korábbi ismereteket, egyúttal felkelthetjük az érdeklődést a témával kapcsolatban.
1. lépés: Szókártyák és nem nyelvi módszerek segítségével először a főneveket, majd az igéket mutathatja be. Kérjük, hogy figyeljünk a kiejtésre, a helyesírásra és a jelentésre. Végezzük el a szemantizáció fázist az 1. feladat segítségével. Rövid párbeszédekkel és párosítós feladatokkal tovább erősíthetjük a szókincset.
2. lépés: A gyakorló fázisában beszéljük meg a rögzített kollokációkat, és végezzünk többféle feladatot az új szavakkal:
Szóbeli feladatok: párok kiosztása (szó-kép), szódobozok, láncgyakorlatok, magyarázó gyakorlatok, rövid párbeszédek
írásbeli feladatok: szófa, lyukas szöveg, keresztrejtvények
3. lépés: Nyelvtan: Ismételjük át a felszólító módról szóló korábbi ismereteinket a gyakran használt példamondatok segítségével. Először szóban alakítsuk ki, majd írásban az igék felszólító módját. 2. gyakorlat
4. lépés: A diákok párokra vagy kis csoportokra oszlanak, és a bevezetés során használt kép segítségével rövid párbeszédeket folytatnak.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

4

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

4

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

4

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a feladatlap kielégíti a magyar nyelvet kezdő szinten tanuló diákok igényeit. PDF formátumban érhető el, de a tanárok könnyen készíthetnek belőle online feladatot. A tanulókat az érdekes feladatok és sok kép motiválja a tanulásra. A tanulás nyelve a magyar, de ezeket a feladatokat könnyen át lehet alakítani más nyelvekre. A diákok előrehaladásának nyomon követése nem jelent kihívást, hiszen a megoldókulcs megtalálható a feladatlap végén. Lehetőség van arra is, hogy a tartalomat a tanulók igényeihez való igazítsuk, valamint további szavakat és főnév – ige kapcsolatokat adjunk hozzá. A megszerzett szakszókincs gazdagítja a mezőgazdasági és a kertészeti alapismereteket.
A tananyag weboldala:
Visit