This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Montessori pedagógia

A megjelenés dátuma

07/02/2012

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2

A tanyanyag típusa

videó

Nyelvi jegyek

pragmatika

Készség(ek)

beszédértés
beszédkészség
kritikai gondolkodás
írás

Leírás

Ez az oktatási segédanyag egy 9 perces videó, ami egy budapesti Montessori óvodát mutat be, valamint a Montessori pedagógiának a főbb jellemzőit ismerteti. A videó, amit egy kerületi tévé csatorna készített, olyan tanulóknak ideális, akik erős középfokon tudnak magyarul és a pedagógusképzés a szakterületük. Alkalmas arra, hogy segítségével a tanulók fejlesszék a szakterülethez kapcsolódó szókincsüket és a hallási utáni szövegértésüket is, mivel a videó képi tartalma elősegíti a megértést. Ez a rövidfilm arra is alkalmat ad, hogy a diákok javítsák a beszédkészségüket - ugyanakkor hasznos és gyakorlatias információkat tudhatnak meg a módszerről és annak főbb jellemzőről. Amennyiben feliratozzuk a videót, olyan tanulókkal is használhatjuk, akik csak erős alapfokon tudnak magyarul. A jelen segédanyag lehetővé teszi, hogy az oktatók motiváló anyagokat használhassanak az órákon.

Esettanulmány

Az oktatási anyagot osztályteremben lehet kipróbálni. Megkérjük a diákokat, hogy oldják meg azokat a feladatokat, amiket az útmutatóban javasolunk. Ezután felmérhetjük a Montessori pedagógiával kapcsolatos tudásukat , valamint a témához kapcsolódó szókincsüket annak érdekében, hogy az online videó és a kapcsolódó feladatok hatékonyságát ellenőrizzük. Egy kérdőív alkalmas lehet arra, hogy a projektben résztvevő diákok visszajelzést adjanak a rövidfilmről és a feladatokról: Hasznosnak, érdekesnek és motiválónak találták ezeket? Úgy gondolják, hogy megfelelnek az igényeiknek? Van-e bármilyen javaslatuk vagy ötletük, amivel javítható a feladat?

Útmutató

Bemelegítő feladat: a tanár megpróbálja a diákok Montessori pedagógiával kapcsolatos háttértudását aktiválni.
1. lépés: A tanár elmagyarázza azokat a kifejezéseket és szavakat a videóból, amelyeket valószínűleg nem ismernek a diákok. Majd feladatlapot ad nekik, amelyen kérdések vagy igaz/hamis állítások, stb. találhatók. Ezeket figyelmesen elolvassák.
2. lépés: a diákok megnézik a videót. A tanár megbizonyosodik arról, hogy a diákok mindent jól hallanak és nincs semmilyen zavaró körülmény. Ha szükséges, akkor a filmet kétszer is megnézhetik.
3. lépés: Megvitatják a válaszokat – ez lehetőséget nyújt a beszédkészség javítására. Ha szükséges, akkor az aktuális részeket ismét megnézhetik, hogy félreértéseket tisztázzák.
4. lépés: nyílt vita: a tanulóknak lehetőségük van a véleményüket szóban kifejezni, majd ezek alapján összehasonlító esszét írni a hagyományos és a Montessori óvodákról.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

2

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

4

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

4

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Online videók használata kiemelten hatékony, innovatív és nemcsak a nyelvtanárok, hanem a nyelvtanulók körében is népszerű. Nem igényel sok felkészülést, miközben a legtöbb tanuló a jól megválasztott, autentikus rövidfilmeket motiválónak és érdekesnek tartja. A videó hossza megengedi, hogy a tanulók a tartalomra és a feladatokra is tudjanak figyelni. A film számos szakkifejezést tartalmaz, és egyben betekintést ad egy Montessori óvoda mindennapjaiba, tehát nagyon sokat tudnak a diákok profitálni belőle. A segédanyag nehezen alkalmazható más nyelvű projektekben, mivel magyarul van – szinkronizálással vagy feliratozással azonban használható. Feliratozással és egyszerűbb kérdések megfogalmazásával azon diákoknak is ideális lehet, akik csak erős alapfokon tudnak magyarul. A számonkérés irányulhat a szókincsre, magára a témára (mit tanultak a Montessori pedagógiáról), valamint a diákok összehasonlító esszéjét vagy a szóbeli teljesítményüket is értékelhetjük. Az anyag elérhető az interneten és könnyen letölthető.
A tananyag weboldala:
Visit