This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Gyakorlati nyelvtan gyakorlókönyv

A megjelenés dátuma

2006

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

C1

A tanyanyag típusa

tevékenység/feladat
útmutató (online kurzus/könyv)

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

olvasás

Leírás

Az oktatási segédanyag megbízható forrásként szolgál, mivel egyetemi oktatók hozták létre – elérhető digitális formában és pdf formátumban is. A digitális könyv olyan diákok számára ideális, akiknek a szakterülete a pedagógusképzés, mivel nemcsak különböző szófajokhoz, morfológiához, szintaxishoz kapcsolódó meghatározásokat tartalmaz, hanem számos példát és további gyakorló feladatokat is. Legmegfelelőbb középfokon tudó tanulók számára, mivel jó nyelvtudás szükséges a szövegek megértéséhez. A forráslehetőséget biztosít a diákoknak, hogy bővítsék a nyelvtannal kapcsolatos szókincsüket. A tanárok segédletként használhatják, míg a diákok csak segítséggel, mivel sajnos nincs megoldási kulcs a feladatokhoz.

Esettanulmány

Az oktatási anyagot osztályteremben lehet kipróbálni. Megkérjük a diákokat, hogy oldják meg azokat a feladatokat, amiket az útmutatóban javasolunk. Ezután felmérhetjük a magyar nyelvtanhoz kapcsolódó szókincsüket annak érdekében, hogy az online segédanyag és a kapcsolódó feladatok hatékonyságát ellenőrizzük. Egy kérdőív alkalmas lehet arra, hogy a projektben résztvevő diákok visszajelzést adjanak a digitális könyvről és a feladatokról: Hasznosnak, érdekesnek és motiválónak találták ezeket? Úgy gondolják, hogy megfelelnek az igényeiknek? Van-e bármilyen javaslatuk vagy ötletük, amivel javítható a feladat?

Útmutató

Bemelegítés: a tanár a diákok háttértudását és azokat a szakszavakat aktivizálja, amiket már ismernek.
1. lépés: a tanár kiválaszt egyet a weboldalon található öt kategória közül, pl. szófajok. Miután kisebb csoportokba osztotta az osztályt, mindegyiknek kijelöl egy szófajt, pl. főnév, amiről el kell olvasniuk az adott részt.
2. lépes: a tanulók minden egyes csoportban elolvasság a kiosztott szöveget – összpontosítva a magyarázatokra és a példákra.
3. lépés: mindegyik csoport elkészíti a poszterét a saját szavával és példájával, majd a csoportok bemutatják egymásnak a saját poszterüket.
4. lépés: a diákok megoldják a kiválasztott kategóriához tartozó feladatokat és megvitatják a válaszokat. Az osztályt két csapatra lehet osztani, és a kifejezésekkel játszhatnak egy játékot: az egyik diák kap egy szót, amit el kell magyaráznia vagy körül kell írnia, a többieknek pedig ki kell találniuk. A gyorsabb csapat kapja a pontot.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

3

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

3

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

2

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

3

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

4

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Habár ez az online forrás nem túl innovatív, hatékony eszköz lehet olyan szakszavak és kifejezések megtanításhoz, amelyekre a nyelvtantanároknak szükségük van munkájuk során. A tanulási folyamatot rengeteg példa és további gyakorló feladat segíti. A digitális könyv önmagában nem túl motiváló, de a tanárok vonzóbbá tehetik, ha több érdekes játékkal illetve tevékenységgel egészítik ki. Mivel a könyv a szakterület legfontosabb kifejezéseit tartalmazza, a tanulók sokat profitálhatnak belőle. Meglehetősen nehéz olyan diákok igényeihez igazítani, akik nem tudnak megfelelő szinten magyarul. A tanárok a diákok fejlődését nyelvtani tesztetek segítségével mérhetik, pl. kiegészítős feladatokkal. A forrás az interneten elérhető, könnyen letölthető.
A tananyag weboldala:
Visit