This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Élménypedagógia, játékpedagógia

A megjelenés dátuma

10/05/2013

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2

A tanyanyag típusa

útmutató (online kurzus/könyv)

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

beszédértés
beszédkészség
kritikai gondolkodás
olvasás

Leírás

Ez a segédanyag egy weboldal, amit két élménypedagógiában és játékpedagógiában jártas tanár hozott létre. A weboldal nagyon sok hasznos szakkifejezést, tevékenységet és az adott területhez kapcsolódó hasznos tanácsot tartalmaz, miközben a módszereket is bemutatja. A forrást több célra lehet használni, és könnyen át lehet alakítani, hogy megfeleljen a diákok igényeinek. Amellett, hogy a diákok az élménypedagógiával és játékpedagógiával kapcsolatos szókincsüket bővíthetik, megismerkedhetnek a módszerekkel, miközben ki is próbálhatják azokat a tevékenységeket és játékokat, amelyeket később a munkájuk során is használhatnak – fejlesztve a diákjaik kommunikációs és szociális készségeit. Találhatunk részeket angol nyelven is, ami azon diákok számára lehet hasznos, akik szeretnének néhány háttér információt szerezni ezekről a módszerektől. Ezzel a segédanyaggal könnyen tudjuk motiválni a hallgatókat az órán.

Esettanulmány

Az oktatási anyagot osztályteremben lehet kipróbálni. Megkérjük a diákokat, hogy oldják meg azokat a feladatokat, amiket az útmutatóban javasolunk. Ezután felmérhetjük az élménypedagógiával és játékpedagógiával kapcsolatos tudásukat , valamint a témához kapcsolódó szókincsüket annak érdekében, hogy az online segédanyag és a kapcsolódó feladatok hatékonyságát ellenőrizzük. Egy kérdőív alkalmas lehet arra, hogy a projektben résztvevő diákok visszajelzést adjanak a rövidfilmről és a feladatokról: Hasznosnak, érdekesnek és motiválónak találták ezeket? Úgy gondolják, hogy megfelelnek az igényeiknek? Van-e bármilyen javaslatuk vagy ötletük, amivel javítható a feladat?

Útmutató

A forrást sok különböző módon tudjuk használni. Az élménypedagógiáról és a játékpedagógiáról szóló szövegeket használhatjuk szövegértési feladatokhoz. A tanár kisebb csoportokra osztja a diákokat, akiknek az a feladata, hogy elolvassanak egy adott részt (pl. játékpedagógia) és a főbb pontokat poszteren mutassák be. A csoportok bemutatják a posztereiket egymásnak, ami lehetőség ad a beszédkészség fejlesztésére. Ezután a diákoknak lehetőségük van a saját meglátásaikat, érzéseiket, véleményüket kifejezni a témával kapcsolatban nyílt vita keretében. Ez utóbbi tevékenység olyan tanulóknak ajánlott, akik erős középfokon beszélnek magyarul.
Másik lehetőség, hogy eljátsszák azokat a játékokat, amik le vannak írva a forrásban. Mielőtt eljátszanák, az osztálynak figyelmesen el kell olvasni a vonatkozó utasításokat vagy a tanárnak kell elmagyarázni a szabályokat. Meg kell bizonyosodnia, hogy mindenki érti ezeket, tehát a legfontosabb szakkifejezéseket meg kell magyarázni. A játékok mindig szórakoztatóak, tehát a tanulók biztosan motiválónak fogják érezni őket.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

3

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

4

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Az online forrás megfelel azon diákok igényeinek, akiknek a pedagógusképzés a szakterületük, mivel tartalmazza a megfelelő élménypedagógiával és játékpedagógiával kapcsolatos szókincset, valamint a két új módszerhez kapcsolódó fontos, gyakorlatias és hasznos információkat is. Több ötletet, praktikus tanácsot is találhatunk, amiket a tanárok később hasznosíthatnak, és amelyek segíthetik az órára való felkészülést. A játékok és a témák önmagukban is motiválók. A számonkérés irányulhat a szókincsre, magára a témára (mit tanultak az élménypedagógiáról és a játékpedagógiáról), valamint a szóbeli teljesítményüket is értékelhetjük. A tanárok leegyszerűsíthetik a játékok leírását, hogy azok megfeleljenek azon diákoknak is, akiknek a nyelvtudása középfok alatt van. Az angol nyelvű részek is hasznosak lehetnek az alacsonyabb nyelvtudású tanulóknak. A forrás elérhető az interneten, és könnyen le lehet tölteni.
A tananyag weboldala:
Visit