This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

50 Languages: Latvian vocabulary (individual lexical items)

Publicēšanas datums

n/a

Mērķgrupa

LV

Joma

Uzņēmējdarbība un komunikācija
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās
Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Jebkura valoda

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A1
A2

Materiāla tips

Audioieraksts
Informācijas avoti (tiešsaistes vārdnīcas / gramatikas / sarunvārdnīcas)

Valodas aspekti

Leksika
Fonētika

Prasmes

Klausīšanās
Runāšana
Lasīšana

Apraksts*

Šis resurss paredzēts studentiem, kuri vēlas izveidot savu latviešu valodas sarunvārdnīcu. Šajā resursā atrodamas 42 dažādas tematiskas grupas, piemēram, sajūtas, dzīvnieki, abstraktas lietas, dzērieni, satiksme, cilvēki, elektroierīces utt. Sākumlapā ir izvēlne, kur visi temati atrodami angļu valodā (taču jūs varat izvēlēties citu avota valodu vai pārslēgties uz savu dzimto valodu gan lapā, kur pašlaik atrodaties, gan arī resursa galvenajā lapā – https://www.50languages.com). Ikviens temata nosaukums ir papildināts ar audio ierakstu, kas atskaņo attiecīgā punkta izrunu (klikšķiniet uz labajā pusē esošās bultiņas). Uzklikšķinot uz attēla, kas simbolizē izvēlēto tematu, jūs tiekat novirzīts uz lapu, kur noteikts skaits saistīto leksisko vienību tiek rādīts angļu (vai jūsu dzimtajā valodā, ja pārslēdzāties uz to) un latviešu valodā. Ikviena leksiskā vienība ir uzrakstīta latviešu valodā, kā arī papildināta ar attēlu, tulkojumu avota valodā un izrunu. Uzklikšķinot uz plusa zīmes “+”, kas atrodas labajā pusē esošajā kolonnā, parādīsies uznirstošais lodziņš, piedāvājot iespēju pārbaudīt, vai zināt to pašu vārdu kādā citā no 49 valodām, kas norādītas ar mazām karoga ikonām.

Gadījuma izpēte*

Ikviens temats var tikt izmantots individuālai apguvei vai izskaidrots visai klasei kopā. Katra leksiskā vienība ir papildināta ar attēlu, tulkojumu avota valodā un izrunas ierakstu, ko ierunājis cilvēks, kuram latviešu valoda ir dzimtā valoda. Tas padara jaunu vārdu mācīšanos daudz vienkāršāku un interesantāku, vienlaikus nodrošinot arī pareizas vārdu izrunas praktizēšanu. Ir daudz iespēju, kā mācību procesā iekļaut arī citas valodas: atliek vien uzklikšķināt uz plusa zīmes “+”, kas atrodas blakus attiecīgajai leksiskajai vienībai, un parādīsies uznirstošs logs ar mazām karogu ikonām, kas attēlo 49 citas valodas. Tās pašas karodziņu ikonas iespējams atrast arī lapas augšpusē. Šī funkcija piešķir resursam zināmu unikalitāti, jo padara to atvērtu citu valodu iesaistīšanai (kas var būt noderīgi gan avota, gan mērķa valodai) mācību procesā.

Vadlīnijas*

1. Norādītās saites avota valoda ir angļu valoda. To, vai ir iespējams pārslēgt avota valodu uz jūsu dzimto valodu, varat pārbaudīt, pielāgojot valodas parametrus JEBKURAS resursa lapas augšpusē.
2. No 42 tematu saraksta izvēlieties jūs interesējošo un klikšķiniet uz tā.
3. Jūs tiksiet novirzīts uz jaunu lapu, kur atradīsiet attiecīgo vārdu sarakstu un audio ierakstus.
4. Tagad jums ir iespēja apgūt pamata vārdu krājumu, kas saistīts ar izvēlēto tematu, kā arī pārbaudīt vai iemācīties attiecīgās leksiskās vienības citās valodās, klikšķinot uz plusa zīmes “+”, kas atrodas blakus katrai lapā esošajai leksiskajai vienībai.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

4

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

4

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

3

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

3

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

4

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

3

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

3

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

3

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

3

Komentāri / Citi dokumenti:
Šajā resursā, kas paredzēts latviešu valodas apguvei kā klasē, tā individuāli, ir patiesi viegli orientēties. Resurss ir ļoti ērts, jo vienmēr varat doties uz galveno lapu un izvēlēties avota valodu, ja tā nav angļu valoda. Tas ļauj apgūt jaunas leksiskās vienības no brīžatmiņas, kas varētu būt vilinošs piedāvājums tiem, kuri tikai sāk apgūt konkrēto valodu. Taču arī tie, kuri jau ir sasnieguši zemākos valodas prasmju līmeņus, varētu novērtēt šo iespēju, jo resurss plašajā tematu klāstā piedāvā tiešām daudz leksisko vienību. Visas vienības ir papildinātas ar izrunas skaņas ierakstu. Šis mācību resurss ir lietotājdraudzīgs un, lai arī šķiet diezgan bezrūpīgs un viegls, tas vienlaikus piedāvā plašu vārdu krājumu un vērtīgos skaņas ierakstus izrunas apguvei, nodrošinot efektīvu mācību vidi. Un tas ir tiešām ērti, ka lapa sniedz iespēju pāriet uz augstāku noderīgu frāžu un izteicienu līmeni, kā arī jebkurā brīdī pieslēgties kādai citai no 49 valodām.