This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

E-koolikott / E-schoolbag

Ilmumise kuupäev

updated 2020

Sihtgrupp

Õppejõud
Üliõpilased

Valdkond

Kunst ja muusika
Bioteadus
Äri ja kommunikatsioon
Inseneriteadus
Ajakirjandus ja multimeedia
Õigus
Meditsiin ja hooldus
Jätkusuutlikkus
Õpetajate koolitus
Turism

Õppimismudel

Iseseisev õppimine
Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

mis tahes keel

Õppija soovitatav CEFR tase

A2
B1
B2
C1
C2

VAHENDI tüüp

Animation
Helisalvestus
Mäng
Õpik/veebipõhine õppekursus
Infoallikad (e-sõnastikud / teatmikud / vestmikud)
Test
Videosalvestus

Keele aspektid

Sõnavara
Grammatika
Pragmaatika

Oskused

Kuulamine
Rääkimine
Kriitiline mõtlemine
Kirjutamine

KIRJELDUS

Portaal on kõigi olemasolevate materjalide kogumik, mis on mõeldud väga laiale ringile igas vanuses ja igasuguste huvidega õppijatele. Selle lõi ja seda haldab eelkõige Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium.
Õppematerjal on liigitatud õppekavades kasutatava taksonoomia alusel. Märksõna formuleerimiseks on loodud õppekava struktuuril, omadustel ja teemadel põhinev metaandmete süsteem.
See keskkond on mõeldud õppematerjalide leidmiseks ja avaldamiseks ning neist kogude koostamiseks, mis on pühendatud teatud valdkonnale või haridusetapile. Kuna sel on ka kutse- ja muu hariduse materjalide alarühm, on see kasulik veelgi rohkematele kasutajatele. Materjali pakuvad nii erineva taseme või haridusega õpetajad kui ka tuntud kirjastused.

Juhtumiuuring

Materjal on väärtuslik tööriist õpetajate omavaheliseks erialaseks suhtluseks. Sisselogitud kasutaja saab sisestada õppematerjali, seda soovitada, anda tagasisidet ja koondada leitud materjalid isiklikku kogusse.

JUHISED

Materjale ja kogusid saab otsida ekraani vasakpoolsest sisupuust või üleval päises oleva otsinguvälja kaudu. Lihtsa otsinguga saate otsida pealkirja, kirjelduse, autori, märksõna või väljaandja järgi. Täpsema otsingu tegemiseks saab valikute täpsustamiseks kasutada otsinguvälja kõrval olevat filtrit. Õppematerjali saab otsida oskuste, läbitavate üldteemade, klassi, haridustaseme, õppekava teemade ja õppematerjali liigi järgi.
Portaal pakub kolme töökeelt (eesti, inglise, vene), kuid neid ei kasutata veebilehel järjepidevalt. Muukeelsed õppijad (mitte-eestlased) võivad vajada teksti, õppetunni või video leidmiseks juhendamist. Eri tüüpi õppe- ja teabematerjale (videod, tekstid, testid jne) saab kasutada õppija vajaduste järgi kas tunnis või iseseisvalt.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

5

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

4

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

5

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

4

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

5

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

5

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

5

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

5

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

5

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Materjalid on vabalt kättesaadavad, sobivad õpetajatele ja õppijatele nii koolis kui ka mujal kasutamiseks.