This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Lietuvių-latvių kalbų žodynas

Publikacijos data

electronic version of a dictionary compiled in 1995

Tikslinė grupė

Dėstytojai
Studentai

Sritis

Finansai
Menai ir muzika
Gyvybės mokslai
Verslas ir komunikacija
Inžinerija
Tarptautiniai santykiai
Žurnalistika ir multimedijos
Medicina ir slauga
Tvarumas
Mokytojų rengimas
Turizmas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis
Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

latvių
lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

lietuvių

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

A1
A2

Priemonės tipas

Informaciniai šaltiniai (internetiniai žodynai / gramatikos / posakių knygelės)

Kalbos aspektai

Žodynas
Gramatika

Gebėjimai

Kalbėjimas
Kritinis mąstymas
Rašymas
Skaitymas

Aprašas

Elektroninis išteklius „Lietuvių-latvių kalbų žodynas“ yra parengtas pagal žodyną Balkevičs J., Balode L., Bojāte A., Subatnieks V. Lietuviešu–latviešu vārdnīca. Rīga: Zinātne, 1995; apie 60 tūkst. žodžių. Kiekvienas, norintis suprasti pagrindines lietuvių kalbos taisykles, gramatinę struktūrą ir tarties ypatybes, šiame žodyne ras informacijos apie tikslius gramatinius žodžių požymius, taip pat išsamios papildomos informacijos. Patogi paieškos sistema - yra virtuali lietuviškų raidžių klaviatūra. Tačiau visa tai svarbu nemokantiems lietuvių kalbos, ne lietuviams, kurie mokosi latvių kalbos.
Gali naudotis tiek lietuvių/latvių kalbą mokantys, tiek jos nemokantys, tik norintys išsiaiškinti konkretaus žodžio vertimą į latvių kalbą. Pateikti žodžių junginiai, kai kurie frazeologizmai leidžia pamatyti semantinius skirtumus. Paieškos rezultatų sąraše rodomi įrašai, kurių pavadinime, posakyje ar pavyzdyje buvo rastas paieškos žodis. Paieškos rezultatuose galima peržiūrėti visus įrašus, kuriuose paieškos žodis yra paryškintas. Sutrumpinimai įrašuose nurodo papildomą specifinę informaciją, pavyzdžiui, vartojimo sritį, morfologiją ir t. t. Pateikiama ir prieiga prie terminų portalo eurotermbank.com (tai gali praversti siekiant aukštesnio kalbos mokėjimo lygio arba verčiant tekstus).

Atvejo analizė

„Lietuvių-latvių kalbų žodynas“ naudojamas nuo pat dalyko „Latvių kalba“ dėstymo pradžios per visą semestrą, dažniausiai rengiant namų darbus. Dirbant auditorijoje – kai studentams tenka savarankiškai kurti tekstus, pvz., dialogus viena ar kita tema. Tai nebūna privaloma, tačiau kai studentas nori pavartoti žodį, kurio dar nesimokė, jis gali ieškoti žodyne. Tai galiojo ir namų darbams. Dažnai, ypač mokymosi pradžioje, norai būna per dideli – latvių atitikmenis ne visada lengva tinkamai pavartoti.
Mokomojo dalyko „Gretinamoji lietuvių ir latvių kalbotyra“ metu daugiau dėmesio skiriama lietuvių kalbos žodžiams ir jų atitikmenims latvių kalba tiek semantiniu, tiek gramatiniu aspektais.

Gairės

Žodyną galima naudoti nežinomų žodžių paieškai (vertimui), kaip bet kurį kitą dvikalbį žodyną. Teigiama yra tai, kad letonika.lv yra pridėta virtuali klaviatūra (atsirado palyginti neseniai). Taip pat praverčia galimybė pamatyti kitus žodžius, kurių lizde atsiranda ieškomas žodis. Ypač tai naudinga jau pažengusiems studentams (ir dėstytojams), pvz., dėstant kursą „Gretinamoji lietuvių ir latvių kalbotyra“, nes gali padėti įžvelgti semantikos skirtumus, palyginti žodžių giminę, skaičių ir pan.

Tiktų visiems lygiams, tačiau pažymėta, kiek pavyktų pasiekti vieną semestrą studijuojant dalyką „Latvių kalba“.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

4

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

3

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

4

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

4

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

3

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

4

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

4

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Komentarai:
„Lietuvių-latvių kalbų žodynas“ leidžia kiekvienam studentui (taip pat ir dėstytojui) pagal savo poreikius plėsti/tobulinti asmeninį žodyną - ieškoti naujų žodžių, aiškintis gramatikos ir semantinius skirtumus tarp lietuvių (besimokančiojo) ir latvių (tikslinės) kalbos ir pan.
Nuoroda:
Visit